Деятельность Интернет-биржи промышленной собственности

ринку промислової власності в інтересах клієнта;здійснення різнопланових пошуків патентної, науково-технічної, економічної, юридичної та ін. інформації.

В процесі функціонування Біржі та набуття практичного досвіду роботи з клієнтами перелік послуг, їх характер, методики визначення їх вартості та розрахунків за них можуть змінюватись.                                                                                                       

 

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ

Ручна механізована колосокосарка

Корисна модель відноситься до галузі машинобудування, а саме до роторних косарок з ножами, що обертаються в горизонтальній площині, і може бути використана для скошування та подальшої переробки колосся зернових культур — пшениці, ячменю та інших.

Перевагами пропонованої колосокосарки порівняно з зерновим комбайном є:

  • можливість використання на присадибних ділянках та в гірських місцевостях;
  • зменшення витрат палива;
  • простота і компактність конструкції;
  • підвищення ефективності;
  • низька собівартість;
  • значно менші габарити (розміщається в багажнику легкового автомобіля);
  • зниження матеріалоємності.

Від аналогів представлену колосокосарку вигідно відрізняє не тільки можливість скошування і трав, і колосків зернових культур, а й значно розширені функціональні можливості. Зокрема, завдяки використанню комплекту змінних елементів вона забезпечує послідовне виконання таких робіт:

1) скошування колосся з одночасним збиранням зерноколосової маси, яка надходить у підвісний швидкозмінний мішок (висота скошування регулюється);

2) обмолот зерна з одночасною його сепарацією від обмолоченого колосся;

3) вироблення кормової дерті із залишків колосків, відходів та фуражного зерна.

Отже, пропоновану корисну модель можна використовувати у кількох варіантах, забезпечуючи практично безвідходний цикл виробництва зерна та кормової дерті.

Автор успішно використовує колосокосарку на присадибній ділянці.

Для складання колосокосарки потрібні стандартні деталі, що випускаються вітчизняною промисловістю.                                                                              

 

Спосіб передавання інформації у поліграфічній продукції за допомогою анімації 

Корисна модель належить до поліграфії, зокрема до передавання інформації у поліграфічній продукції

Спосіб передавання інформації передбачає послідовне розміщення зображень окремих фаз руху об’єкта на сторінках поліграфічної продукції, кожне з яких має відмінність від попереднього, що дозволяє при послідовному перегортанні сторінок створити ефект анімації, тобто сприйняти зміну послідовних зображень як зображення, що рухаються.

Анімаційними об’єктами можуть бути як плоскі та об’ємні фігури, нотні тексти, діаграми, графіки, механічні процеси, рядки, що біжать, тощо з пристосуванням світлотіньових, кольорових та інших ефектів.

Спосіб може застосовуватись для ілюстрування в учбових, пізнавальних, наукових, розважальних, спортивних, художніх, музичних, духовних та ін. виданнях.

Перевагами пропонованого способу передавання інформації порівняно з існуючими є:

-        підвищення гостроти сприйняття інформації;

-        розширення обсягу сприйманої інформації;

-        розширення арсеналу технічних засобів передавання візуальної інформації.

Спосіб передавання інформації у поліграфічній продукції за допомогою анімації можна порівняти з мультиплікацією, де замість екрана виступають сторінки поліграфічної продукції.

Використовуючи пропонований спосіб передавання інформації, у тому числі і рекламної, в книгах, журналах, брошурах, каталогах, довідниках, відривних та перекидних календарях, а також блокнотах, зошитах, щоденниках, альбомах, атласах, фотоальбомах тощо, можна привернути увагу читача як до анімаційного об’єкта, так і до поліграфічного видання.                                                                                                               

 

Зрошувальна машина поверхневого поливу Ю. М. Милинського 

Зрошувальна машина поверхневого поливу належить до галузі меліоративної техніки і призначена для поливу рослин в агропромисловому виробництві. Її достоїнствами порівняно з найближчими аналогами (дощувальною машиною такої ж продуктивності) є:

— відсутність необхідності використання трактора;

— зменшення енерговитрат у 3–4 рази;

— зменшення маси в 2–3 рази (тобто зниження матеріалоємності);

— 15–25 %-на економія зрошувальної води;

— приблизно трикратне зменшення вартості;

— збільшення продуктивності поливу;

— зменшення руйнування структури ґрунту;

— можливість оптимізації конструкції у процесі експлуатації під зрошувану площу;

— можливість використання у невеликих господарствах.

Всі ці переваги підвищують рентабельність пропонованої машини порівняно з дощувальними серійного

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы