Деятельность Л.Б. Хавкиной как библиотечного практика

План

1. Короткі біографічні дані про Л. Б. Хавкіну. Діяльність Хавкіної як бібліотечного практика.

2. Теоретичний внесок Хавкіної в розвиток українського    бібліотекознавства.

 

1. Короткі біографічні дані про Л. Б. Хавкіну. Діяльність Хавкіної як бібліотечного практика.

Любов Борисівна Хавкіна народилася 12 (24) квітня 1871 в місті Харківі. Російський теоретик і організатор бібліотечної справи. Народилася в сім'ї харківських медиків. Після закінчення жіночої гімназії в 1888—1890 рр. викладала в недільній школі, заснованій Хрістіной Алчевськой. В 1891 р. виступає одним з організаторів першої харківської безкоштовної бібліотеки. В тому ж році поступає на роботу в Харківську публічну бібліотеку, де працює, з перервами, до 1918 р. В 1898—1901 рр. Хавкіна вивчала бібліотекознавство в Берлінському університеті, відвідала Всесвітню виставку 1900 року в Парижі, де познайомилася з методами Американської бібліотечної асоціації і ідеями її засновника Мелвіла Дьюї, що зробили на неї великий вплив. Крім того, Хавкіна паралельно з роботою в бібліотеці закінчила Харківське музичне училище за фахом «Теорія музики», що дозволило їй в 1903 р. організувати і очолити в Харківській публічній бібліотеці перший в російських загальнодоступних бібліотеках музичний відділ з абонементом; Хавкіна також публікувала в харківських газетах музичні рецензії і огляди, в числі яких.

Останнім часом склалися сприятливі умови для дослідження ролі конкретної особистості у формуванні тієї чи іншої галузі знання. Сьогодні є багато можливостей для вивчення та узагальнення внеску Х. Д. Алчевської, Л. Б. Хавкіної, М. П. Балліна, О. О. Покровського, К. І. Рубинсь-кого, інших вчених у вітчизняне та світове бібліотеко-знавство. У даному випадку йдеться про подальше вивчення життя і діяльності Любові Борисівни Хавкіної

Народившись у Харкові в 1871 році і розпочавши свою професійну діяльність у 1890 р. в Харківській громадській бібліотеці, Любов Борисівна продовжила її, мешкаючи у Москві.

Зараз йде активний процес переосмислення загальної історії, історії бібліотечної справи, переоцінка внеску багатьох видатних діячів, у тому числі й у галузі бібліотекознавства, бібліографії, книгознавства. Кращі досягнення світового досвіду Любов Борисівна намагалася впровадити у практику вітчизняної бібліотечної справи. Вона невпинно повторювала, що слід підтримувати стосунки з бібліотеками інших країн, використовувати всі можливості для вдосконалення особистості фахівця, підвищення його кваліфікації і самоосвіти, зростання професійної майстерності.

На жаль, фундаментальних робіт, присвячених аналізу багатогранної діяльності Л. Б. Хавкіної, не так вже й багато. Є книга професора Ю. О. Григор’єва "Л. Б. Хавкина (1871–1949)” (М. , 1973), де зроблено спробу оцінити її діяльність. Здебільшого ж література про неї є розрізненою. Дослідникам доводиться збирати її по зернятку. Особливо, на мій погляд, багато цікавого приховують малодосліджені архіви.

Саме в Україні почалася професійна діяльність Л. Б. Хавкіної, пройшло її становлення як майбутнього видатного теоретика бібліотекознавства та бібліотечної справи.

Просвітницька робота Л. Б. Хавкіної здійснювалася під благотворним впливом ідей і праць Христини Данилівни Алчевської, переважна частина життя якої пройшла в Харкові. Відомо, що Христина Данилівна заснувала приватну жіночу школу, якою керувала понад 50 років, а Любов Борисівна була викладачем цієї школи. Її хвилювали ідеї К. І. Рубинського, котрий працював у бібліотеці Харківського університету. На благо народу і просвітництва трудився Микола Петрович Баллін, який навесні 1862 р. відкрив у Харкові книжковий магазин. В кінці 80-х років ХІХ ст. М. П. Баллін служив помічником бібліотекаря у Харківському університеті, брав участь у роботі громадської бібліотеки. Тут починалася діяльність Л. Б. Хавкіної як бібліотекаря, а з 1902 р.

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы