Деятельность туристических предприятий в условиях конкуренции на рынке туристических услуг

або закріплення на існуючому ринку, і є головним критерієм оцінювання виробничої та маркетингової діяльності туристичного підприємства.

Орієнтуючись на стратегію зростання, двоєдина задача конкурентної політики туристичних підприємств може бути сформульована так: з одного боку - постійне прагнення до зменшення вартості послуг при незмінно високій якості, а з іншого боку - цільова робота направлена на розповсюдження туристської пропозиції.


Література

  1. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие.- Мн.: БГЭУ, 2009.

  2. Агафонова Л.Г. Визначення конкурентоспроможності туристичного продукту // Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування. - К: КТЕУ, 2000. - С. 430-434.

  3. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. - К.: Знання України, 2002. - 358 с.

  4. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - M.: Центр экономики и маркетинга, 2006. - 208 с.

  5. Менеджмент туризму: Підручник для студентів, викладачів ВНЗ. Затверджено МОН / Кіптенко В.К. — К., 2010. — 502 с.

  6. Финансовый менеджмент на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства.// Под ред. В. С. Боголюбова. СПб., 2003.

  7. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности.//Н. И. Гаранин, И. В. Зорин, Е. Н. Ильина, В. А. Квартальнов и др. М., 2001.

  8. Менеджмент туризма. Туризм как объект управления.//Ю. П. Анискин, Н. И. Волошин, Н. И. Гаранин, И. В. Зорин, Е. Н. Ильина и др. М., 2004.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные