Дезоксирибонуклеиновая кислота

містять фрагменти, асоційовані з генами, що кодують білки або РНК, можуть бути знайдені за допомогою спеціальних алгоритмів, які дозволяють передбачити наявність продуктів експресії генів до їхнього виявлення в результаті експериментів.

ДНК і комп'ютери нового покоління. ДНК вперше була використана в обчислювальній техніці для розв'язку «проблеми гамільтонового шляху», окремого випадку NP-повної задачі. ДНК-комп'ютер має переваги щодо електронних комп'ютерів, оскільки теоретично вимагає менше енергії, займає менше місця і ефективніший із-за можливості одночасних підрахунків (див. Паралельні обчислювальні системи). Інші задачі, наприклад, задача «абстрактних машин», задача здійсненностіі бульових формул і варіант задачі комівояжера були проаналізовані за допомогою ДНК-комп'ютерів. Завдяки компактності ДНК вона теоретично може знайти застосування в криптографії, де може використовуватися для конструювання одноразових шифроблокнотів.

Історія і антропологія. Оскільки з часом в ДНК накопичуються мутації, які потім передаються по спадку, вона містить історичну інформацію, тож генетики можуть досліджувати еволюційну історію організмів (філогенетіку).

Філогенетика — метод еволюційної біології. Якщо порівнюються послідовності ДНК усередині виду, еволюційні генетики можуть довідатися історію окремих популяцій. Ця інформація може бути корисною в різних областях науки, починаючи з екологічної генетики й закінчуючи антропологією, наприклад, ДНК використовувалася для ідентифікації десяти втрачених колін ізраїльових. ДНК використовується для визначення батьківства і споріднених взаємин, наприклад, було доведено, що третій президент США Томас Джефферсон був батьком дитини рабині Салі Гемінгс. У Росії останки родини останнього царя Російської імперії Миколи II були також ідентифіковані за допомогою зразків ДНК, узятої у родичів, що живуть нині. Метод, що використовується в таких випадках, схожий на метод, який застосовують у криміналістиці.  

РИБОНУКЛЕЇНОВА КИСЛОТА

Будова і властивості рибонуклеїнових кислот

Рибонуклеїнові кислоти повсюдно поширені в живій природі

Вони знаходяться у всіх мікроорганізмах, рослинних і тваринних клітинах і є носіями спадкової інформації в багатьох вірусах. З чим це пов'язано? Чому РНК, як і ДНК присутня у всіх клітинах?

Біологічна функція РНК обумовлена тим, що вони забезпечують реалізацію в клітині спадкової інформації, яка передається за допомогою ДНК.

У клітині існує три головні типи РНК: інформаційна РНК (іРНК), рибосомна РНК (рРНК) і транспортна РНК (тРНК). Рибосомна РНК складає близько 80—82% від вмісту сумарної клітинної РНК, тРНК — 15-16% і іРНК — 2-10%. У деяких клітинах вміст іРНК відносно загальної маси РНК складає тисячні долі відсотка.

На відміну від ДНК молекули всіх трьох типів РНК одноланцюгові, що є однію з важливих особливостей РНК. Вміст РНК в клітині в перерахунку на масу в 5—10 разів вище, ніж ДНК. Кожен з типів РНК характеризується певним нуклеотидним складом, що визначає їх властивості. Вони мають також різну молекулярну масу.

У бактерійній клітині майже вся РНК розташована в цитоплазмі. У клітинах вищих організмів частина РНК знаходиться в різних органелах.

РНК входить до складу всіх вірусів рослин, зокрема вірусу тютюнової мозаїки, деяких вірусів бактерій, наприклад бактеріофаг кишкової палички, і деяких вірусів тварин, наприклад, вірусу поліомієліту.  

Структура рибонуклеїнових кислот

Нитка РНК — це послідовність рибонуклеотидів, сполучених в один ланцюг. РНК має лінійну структуру молекули з величезним числом вхідних в неї складових елементів. Рибонуклеотиди сполучені так, що утворюють нерозгалужену нитку великої довжини.

Вуглеводний компонент РНК представлений рибозою. Оскільки рибоза відноситься до

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14