Дезоксирибонуклеиновая кислота

молекулою, що мало живе. Ще однією характерною особливістю іРНК є наявність в ній ділянки поліаденілової кислоти, що складається з десятків і навіть сотень рибонуклеотидів, у складі яких знаходиться одна і та ж азотиста основа — аденін.  

Транспортна рибонуклеїнова кислота

Транспортна РНК відноситься до низькомолекулярних типів РНК, молекулярна маса яких вагається від 23000 до 30000, оскільки у складі тРНК знаходиться від 75 до 90 рибонуклеотидів. Інші типи РНК мають набагато більші розміри. У зв'язку з невеликою молекулярною масою тРНК легко відділяються від інших типів РНК за допомогою різних методів франкціонування. Зручність виділення і відносно проста структура (складається з невеликого числа рибонуклеотидів) привели до того, що тРНК є найбільш вивченою молекулою білок-синтезуючої системи.

Основною функцією тРНК є транспорт амінокислоти на відповідну ділянку іРНК в полісомах.

Першою відмітною особливістю тРНК є те, що в їх склад входить значна кількість мінорних основ. Вміст мінорних основ доходить до 10 % від загального числа основ тРНК.

Другою відмітною особливістю тРНК є те, що в їх структуру входять незвичайні мононуклеотиди, наприклад псевдоуридилова або риботимідилова кислоти.

Третьою характерною особливістю тРНК є те, що всі вони на одному кінці мають останнім нуклеотидом залишок гуанілової кислоти, яка містить додаткову фосфатну групу. Ця група знаходиться при 5’-гідроксильній групі. На іншому кінці полінуклеотидного ланцюжка тРНК знаходяться три нуклеотиди: цитозин-цитозин-аденін. Загальна структура тРНК представлена у вигляді послідовності гуанін-цитозин-цитозин-аденін-ОН.

Як виявили тРНК і довели її функцію? Особливо тонко подрібнені клітини печінки – гомогенати розділили на чотири частини (фракції): ядерну, мітохондріальну, мікросомну, і розчинну (цитозоль)

Виявилось, що мікросоми містять рибосоми, на яких здійснюється синтез білка. Але самі по собі одні рибосоми синтезувати білок не можуть. Для його синтезу потрібна обов'язкова присутність додаткових чинників, таких, як амінокислоти, АТФ, а також цитозоль — рідка складова цитоплазми разом з розчиненими в ній речовинами. Що ж знаходиться в цитоплазмі, що робить можливим синтез білка за наявності всіх останніх компонентів?

При ретельному вивченні виявилось, що в цитоплазмі присутній тРНК, яка здійснює перенесення амінокислот, транспорт їх з рідкого середовища на рибосоми, в місце безпосереднього синтезу білка.  

Рибосомна рибонуклеїнова кислота

Рибосомна РНК, так само як і іРНК, має велику молекулярну масу, але на відміну від останньої характеризується відносною метаболічною стабільністю. Після синтезу вони існують в клітині триваліший час, ніж іРНК. Рибосомну РНК виділяють з суміші тРНК, що вийшла після відповідної обробки гомогенатів тканин. Чисті препарати рРНК отримують з очищених рибосом або із складових частин рибосом — субодиниць

Рибосомну РНК екстрагують з рибосом за допомогою фенолу. Так, наприклад, після екстракції рРНК з рибосом кишкової палички рРНК отримана у вигляді лінійних одноланцюгових молекул трьох видів. Рибосомна РНК містить чотири головні азотисті основи: аденін, гуанін, цитозин і урацил. Слід зазначити, що в рРНК, як і в тРНК, деякі нуклеотиди метиловані, тобто метиловані їх основи. Існує декілька припущень про функції, які виконує рРНК.

Структурна функція рРНК є основною, але не вичерпною. Встановлено, що рРНК виступає в ролі своєрідного якоря, за який чіпляється іРНК. Принаймні в молекулі іРНК і в молекулі рРНК є специфічні ділянки комплементу. За рахунок цих ділянок здійснюється первинне скріплення іРНК і

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14