Дифференциальный анализ классификации особенностей по А. Ф. Лазурскому

Диференційний аналіз класифікації особливостей за А. Ф. Лазурським

  Спробу побудови всеосяжної класифікації типів особистості здійснив на початку нашого століття О. Ф. Лазурський (1874-1917). В основі запропонованої ним «психосоціальної в широкому розумінні» класифікації лежить принцип активного пристосування особистості до навколишнього середовища, яке містить не тільки речі, природу, людей, а й ідеї, духовні блага, естетичні, моральні та релігійні цінності.

  Використання вказаного основного принципу зумовлює наявність у класифікації двох головних розділів: за психічним рівнем, який у свою чергу поділено на три підрозділи (нижчий, середній, вищий), а також за психічним змістом. У зв´язку з цим О. Ф. Лазурський виокремлює чисті, комбіновані, спотворені та перехідні типи особистостей різних рівнів.

  До чистих типів особистості належать такі:

  I. Нижчий рівень:

  - Розсудливі.

  - Афективні:

  1) рухливі;

  2) чутливі;

  3) мрійники.

  - Активні:

  - енергійні нижчого порядку;

  - покірно-діяльні;

  - уперті.

  II. Середній рівень:

  - Непрактичні, теоретики-ідеалісти:

  - науковці;

  - художники;

  - релігійні споглядачі.

  - Практики-реалісти:

  - людинолюбці (альтруїсти);

  - громадські працівники;

  - владні;

  - господарні.

  III. Вищий рівень.

  Типи-ідеали цього рівня за своїм змістом відповідають таким психосоціальним комплексам рис особистості:

  - Альтруїзм.

  - Знання:

  1) індуктивні;

  2) дедуктивні.  

  - Краса.

  - Релігія.

  - Суспільство

  - Зовнішня діяльність, ініціатива.

  - Система, організація

  - Влада, боротьба.

  До комбінованих типів особистості належать:

  - Науково-практичні.

  - Науково-суспільні.

  - Художньо-практичні.

  - Релігійно-адміністративні.

  I. Нижчий рівень:

  1. Пасивні:

  - апатичні;

  - безвільні.

  2. Розважливі егоїсти.

  3. Афективні спотворені.

  4. Активні спотворені (ґвалтівники):

  - безладні ґвалтівники;

  - зосереджено-жорстокі;

  II. Середній рівень:

  1. Невдахи:

  - непристосовані мрійники;

  - афективні невдахи;

  - енергійні, розлючені;

  2. Успішні:

  - лицеміри;

  - владні спотворені.

Розбудову інтегративно-особистісного підходу у психології немає потреби розпочинати, так би мовити, з чистого аркуша: адже є цілковита можливість опертися на плідні традиції. Не вдаючись наразі до їх огляду, вкажу на джерело, якому, як на мене, варто надати найбільшої ваги. Маю на увазі концепцію особистості, побудовану майже сто років тому видатним вітчизняним психологом Олександром Федоровичем Лазурським (1874 - 1917). За всього багатства змісту цієї концепції, її найбільша цінність полягає, на мій погляд, у двох ідеях (власне, досить простих, але дуже плідних).

Перша з них полягає у розрізненні двох сфер психіки, а саме:

а) ендопсихіки, яка, за Лазурським, виражає “внутрішню взаємозалежність психічних елементів і функцій, ніби внутрішній механізм людської особистості”. Цей бік психіки „звичайно позначається термінами «темперамент», «характер» і «розумова обдарованість»” і пов’язаний „більш чи менш тісно з індивідуальними особливостями центральної нервової системи даного індивіда”;

б) екзопсихіки, зміст якої „визначається відношенням особистості до зовнішніх об’єктів, до середовища, причому поняття «середовища» або «об’єктів» береться у найширшому сенсі, у якому воно охоплює усю сферу того, що протистоїть особистості й до чого особистість може так чи інакше ставитися; сюди входять і природа, і матеріальні речі, і інші люди, і соціальні групи, і духовні блага - наука, мистецтво, - і навіть

1 2 3

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные