Диффузия хронотопних форм в романе Любка Дереша "Культ"

фантастичною реальністю, яка водночас є продуктом об'єктивно-атрибутивного часопростору в постмодерному тексті.

Перший роман Любка Дереша "Культ" є втіленням дифузії різних часопросторових пластів на рівні фантастичного і нефантастичного художнього денотатів. Автор синтезує основні часопросторові форми в площині свідомості персонажів, тобто у їх суб'єктивно-психологічному часопросторі. Письменник демонструє складну систему взаємодії часопросторових пластів художнього твору, ускладнюючи її художні вияви.


Література

1. Дереш Л. Культ: [роман] / Л. Дереш. - Львів: Кальварія; Київ: Книжник, 2002. - 208 с.

2. Бахтин M. M. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет / М. М. Бахтин. - М.: Худ. лит., 1975. - С. 234-407.

3. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет / М. М. Бахтин. - М.: Худ. лит., 1975. - 504 с.

4. Брандис Е. Фантастика и новое видение мира / Е. Брандис // Звезда. -1981.-№8.-С. 41-49.

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные