Дистанционное образование

технічних засобів (друкарських, аудіо- та відеозаписів або комп'ютерів), що об'єднує вчителів та учнів і забезпечує донесення змісту навчального курсу до користувача;

v                    використання специфічних учбових програм та матеріалів. Навчальні програми курсів ДО звичайно перед використанням проходять попереднє тестування та апробацію фахівцями-методистами дистанційної освіти;

v                    двостороння комунікація, що уможливлює взаємодію учнів і тьюторів (персональних викладачів) і відрізняється від пасивного сприйняття трансльованої через мережі віщання інформації. Комунікація може бути синхронною або асинхронною;

v                    можливість очних зустрічей для проведення тьюториалів (семінарів з особистим викладачем), взаємодії учнів один з одним, занять у бібліотеках, проведення лабораторних або практичних сесій;

v                    індустріальна організація: це означає, що при проведенні великомасштабного відкритого та дистанційного навчання має місце поділ праці, різні завдання поручаються різним співробітникам, які разом працюють у команді розроблювачів курсу;

v                    майже повна відсутність постійних навчальних груп протягом усього навчального процесу. При дистанційній освіті відбувається навчання "поодинці", що створює можливість для персональних дидактичних зустрічей. [4]

Гнучкість ДО як методу навчання багато в чому обумовлена тим, що слухач може обирати найбільш зручний для нього режим навчання. Загальний же строк навчання, необхідний для повного засвоєння курсу, що пропонується, залежить від обсягу та характеру учбового курсу. З точки зору термінів навчання, діапазон освітніх послуг у режимі дистанційної освіти досить широкий: від 2-3 тижнів до 5-6 років. Вищі учбові заклади нерідко вказують, що для одержання кваліфікації (ступеню) «бакалавр» строк навчання становить 4 роки, «спеціаліст» — 5 років, «магістр» — 6 років. Якщо строк навчання досить великий (3-5 років), то він поділяється на окремі учбові модулі (курси, блоки) навчальної програми. Слухачами курсів з ДО можуть бути різні особи — школярі, абітурієнти, студенти, працівники підприємств тощо. Чим вищий рівень учбової програми, що її належить засвоїти слухачеві інтерактивного курсу, тим більше вимог висувається до нього особисто

Тому в деяких випадках треба підтвердити необхідний рівень своєї підготовки для того, щоб бути допущеним до освіти в режимі ДО. Так, для навчання у вищому учбовому закладі необхідно представити документ про закінчення середньої школи і т. ін. У зв'язку з тим, що освіта в дистанційному режимі здійснюється з використанням особливих інтерактивних технологій, слухач будь-якого учбового курсу по ДО повинен вміти працювати з різними службами Інтернету: всесвітньою «павутиною» (WWW), новинами Use Net, електронною поштою (E-mail), службою інтерактивних бесід (Chat) і т. ін.

Освіта в режимі ДО може надаватися як юридичними особами (вищими, середніми професійно-технічними та іншими навчальними закладами), так і індивідуальними розробниками освітніх програм. Як правило, важливе значення мають індивідуальні дані, знання, досвід та професійний рівень особи, що здійснює освіту в режимі ДО. Це пояснюється ще й тим, що в результаті успішного закінчення освітнього курсу, слухач, як правило, одержує відповідне свідоцтво (диплом, атестат тощо).

Одержане свідоцтво відображає рівень знань, засвоєних випускником у процесі навчання, і може мати вирішальне значення для його працевлаштування, професійного росту тощо. Відомо, наприклад, що «вагомість» диплому того чи іншого учбового закладу може бути зовсім різною.

Звичайно, яким би сучасним не був рівень освітніх програм та навчальних технологій, насамкінець все залежить від конкретного слухача, його бажання вчитися, наснаги та працездатності в цілому. Тому кожен слухач будь-якого навчального

1 2 3 4

Похожие работы