Договор хранения

Договір зберігання

 1. Загальна характеристика договору зберігання. Сфера застосування та джерела правового регулювання.
 2. Укладення та форма договору зберігання. Сторони договору.
 3. Зміст договору зберігання.
 4. Права та обов’язки сторін за договором зберігання.
 5. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за договором зберігання.

 

1.       Належить до групи договорів про надання послуг.

     Стаття 936. Договір зберігання 
 1. За договором зберігання одна сторона (зберігач) 
зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною 
(поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності. 

 3. Договір зберігання є публічним, якщо зберігання речей

здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності на складах (у

камерах, приміщеннях) загального користування.

  За загальною характеристикою договір зберігання є:

- двосторонній;

- реальний (договір в якому стороною є професійний зберігач може бути консенсуальним);

- відплатний

  Сфера застосування договору зберігання визначається з урахуванням його суб’єктного складу (він може укладатися між будь-якими учасниками цивільних відносин) та об’єктів зберігання. Для окремих зберігачів законом встановлені спеціальні правила зберігання.

За цим критерієм договір зберігання поділяється в ЦК України на певні види:

1) загальний договір зберігання;

2) зберігання на товарному складі;

3) зберігання у ломбарді;

4) зберігання у банку;

5) зберігання у камерах схову організацій, підприємств транспорту;

6) зберігання у гардеробі організацій, зберігання речей пасажира під час перевезення;

7) зберігання речей у готелі;

8) зберігання речей, що є предметом спору;

9) зберігання автотранспортних засобів;

10) договір охорони.

  До джерел правового регулювання договору зберігання належать: нормативно-правові акти (акти цивільного законодавства):

- Цивільний кодекс;

- Закон України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» від 23. 12

2004 р. ;

- Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12. 07. 2001 р. ;

- Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07. 12. 2000 р. ;

- Правила зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджені постановою КМУ від 22. 01. 1996 р. ;

 2.  Цивільним кодексом України не встановлено спеціального порядку укладення договору найму (оренди).

 Його укладення здійснюється в загальному порядку, встановленому для укладення цивільно-правових договорів, передбаченому ст. ст. 641-646 ЦК України.

 

     Стаття 937. Форма договору зберігання 
 1. Договір зберігання укладається у письмовій формі у 
випадках, встановлених статтею 208 цього Кодексу. 
 Договір зберігання, за яким зберігач зобов'язується прийняти 
річ на зберігання в майбутньому, має бути укладений у письмовій 
формі, незалежно від вартості речі, 
1 2 3 4 5 6