Договоры в сфере интеллектуальной собственности

останніх. Кращим варіантом було б взагалі уникати терміна "франчайзинг" і детально визначати предмет договору як договір на використання інтелектуальної власності (знак на товари і послуги і ноу-хау). Обов'язково слід визначати порядок передачі ділової і технічної інформації, інструкцій і документації. Разом з тим ускладнення виникнуть у разі, якщо, згідно з договором, франчайзор надає послуги з навчання персоналу франчайзі.

Як правило, такі угоди передбачають як перший разовий внесок, так і регулярні платежі, які можна розподілити на такі, що ідентифікуються з поняттям роялті, і такі, які не можна віднести до їх складу (відрахування у загальний фонд реклами). Якщо згідно з договором франчайзингу встановлено єдиний платіж у фіксованій сумі за використання знака на товари і послуги, а також за рекламну, технологічну та методичну підтримку, то ідентифікувати цей платіж як роялті неможливо, оскільки він включає й інші витрати. З метою правильної класифікації доходів і витрат у бухгалтерському і податковому обліку доцільно чітко виділяти у договорах франчайзингу належну до сплати суму роялті за використання знака на товари і послуги, ноу-хау та інші витрати, які не можуть бути віднесені до роялті.

Список  використаної літератури

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.
 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.
 3. Закон України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про правову охорону інтелектуальної власності» від 22 травня 2003 р. № 850-4
 4. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 р. № 787-4.
 5. Цивільно- процесуальний кодекс -Київ 2002
 6. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 р.
 7. Закон України “Про власність” від 7лютого 1991 р.
 8. Закон України "Про інформацію" від 02. 10. 1992 р.
 9. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994р.
 10. Положення про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1995 року №532.
 11. Інструкція про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на промисловий зразок та ліцензійного договору на використання промислового зразка, які затверджені наказом Держпатенту України від 06.06.95 р. №89).
 12. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12. 1993 р.
1 2 3 4 5

Похожие работы