Доходы предприятия

фонд соціального розвитку (до 15% прибутку використовується на пенсійне та медичне страхування, премії менеджерам і працівникам, житло, транспорт і відпочинок співробітників);

? страхові та резервні фонди (для купівлі цінних паперів, на випадок страйків, несприятливих змін у ринковій кон’юнктурі – понад 15% чистого прибутку за кордоном).

У корпораціях чистий прибуток розподіляється на дві частини: одна призначена для сплати дивідендів акціонерам, інша (нерозподілений прибуток) використовується для інвестування, тобто збільшення капіталу, а відтак – й обсягів виробництва.

Окрім валового і чистого прибутку в сучасній економічній літературі виділяють такі його форми, як бухгалтерський, економічний і нормальний.

Нагадаємо, що зовнішні (явні) витрати дорівнюють грошовим платежам, що їх здійснює фірма коли купує ресурси у зовнішніх постачальників. Проте, власник може використовувати у виробництві і власні ресурси. Зовнішні витрати на власні ресурси в такому випадку відсутні, але існують внутрішні (неявні). Вони дорівнюють тим доходам, що їх міг би отримати власник за найкращого з можливих альтернативних варіантів використання власних ресурсів.

З’ясуємо обчислення бухгалтерського та економічного прибутку фірми на умовному прикладі (див. табл. . 1).

 

Таблиця 1. Обчислення бухгалтерського та економічного прибутку

Статті доходів і витрат

Бухгалтерський розрахунок

Економічний розрахунок

1. Валовий дохід (виручка від реалізації)

 (в тис. грн. )

1000

1000

2. Зовнішні (явні) витрати (в тис. грн. ):

а) сировина і матеріали

б) паливо і енергія

в) зарплата

г) проценти по кредитах (10%)

 

350

100

250

100

 

350

100

250

100

3. Внутрішні (неявні) витрати (в тис. грн. ):

а) альтернативна вартість часу підприємця

б) альтернативна вартість власного капіталу

 (2000 тис. грн. х 10%)

 

–—

–—

 

50

200

4. Бухгалтерський прибуток (стр

1 – стр. 2)

200

–—

5. Економічний прибуток (стр. 1 – стр. 2 – стр. 3)

–—

 – 50

Із наведеної таблиці видно, що при додатному бухгалтерському прибутку у 200 тис. грн. , економічний прибуток є від’ємним (–50 тис. грн. ). Це пояснюється тим, що бухгалтер, на відміну від економіста, не враховує внутрішні (неявні) витрати. Останні в нашому прикладі становлять 250 тис. грн. Із них 50 тис. грн. – це дохід, що міг би отримати власник, якщо б свій час і підприємницькі здібності використовував альтернативно (наприклад, став найманим менеджером в іншій фірмі). 200 тис. грн. – це альтернативна вартість власного капіталу (в даному прикладі саме цю суму отримав би власник, коли б поклав власний капітал в розмірі 2000 тис. грн. в банк під 10% річних).

Із категорією внутрішніх (неявних) витрат тісно пов’язане таке поняття, як нормальний прибуток фірми.

Слід зазначити, що в економічній літературі є певні розбіжності у трактуванні нормального прибутку. Можна виділити принаймні три підходи до пояснення даної категорії.

По-перше, окремі економісти визначають нормальний прибуток як

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы