Доходы предприятия

плату за підприємницькі здібності, або той мінімальний дохід, що утримує підприємницький талант власника в межах даної фірми [6, 46].

По-друге, нормальний прибуток інколи трактують як такий, що дорівнює альтернативній вартості власного капіталу фірми, тобто тому доходу, що можна отримати на власний капітал за найкращого з альтернативних варіантів його використання [3, 137].

По-третє, окремі економісти характеризують нормальний прибуток як той дохід, від якого власники фірми відмовляються, коли використовують власні ресурси у власній фірмі, але який вони могли б мати, якщо б використали свої ресурси у іншій справі. Тобто, нормальний прибуток дорівнює альтернативній вартості усіх власних ресурсів або внутрішнім (неявним) витратам фірми [9, 284].

Як бачимо, економісти вважають, що нормальний прибуток є лише складовою частиною внутрішніх (неявних) витрат. Якщо повернутись до таблиці 10. 1, то згідно першого підходу нормальний прибуток становить 50 тис. грн. , у відповідності із другим – 200 тис. грн. На думку інших, нормальний прибуток дорівнює усім неявним витратам фірми (тобто в нашому прикладі він становить 250 тис. грн. ).

Величина економічного прибутку має значення для з’ясування умови стійкої рівноваги фірми. Якщо економічний прибуток дорівнює нулю, то така ситуація є цілком прийнятною для фірми, адже вона покриває усі свої витрати – і зовнішні, і внутрішні. Це означає, що усі ресурси (в тому числі і власні) приносять дохід не менший, ніж якщо б їх використовували в найкращий альтернативний спосіб. Таким чином, фірма отримує нормальний прибуток і ніщо не спонукатиме власника залишити дану галузь. Фірма знаходитиметься за нульового економічного (і додатного нормального) прибутку у стані стійкої рівноваги.

Якщо економічний прибуток більший від нуля, то це означає, що фірма окрім нормального прибутку, отримує надприбуток

Проте, така ситуація не може тривати довший час. Надприбутки приваблюватимуть підприємців із інших галузей, відбуватиметься приплив капіталу в дану галузь, збільшення обсягів пропонованої продукції, а відтак – зменшення цін і прибутків.

Від’ємний економічний прибуток робить актуальним питання про доцільність перебування фірми в даній галузі. Якщо економічний прибуток менший від нуля – це означає, що фірма не покриває усі свої внутрішні витрати. Із наведеної таблиці 10. 1. видно, що якщо б підприємець вийшов із справи, це принесло б йому мінімум 50 тис. грн. , а вилучений капітал забезпечив би дохід у 200 тис. грн. на рік.

Чи варто фірмі деякий час працювати із збитками, чи негайно припинити виробництво залежатиме від конкретного співвідношення ціни (p) і середніх змінних витрат (AVC).

В короткому періоді підприємство може проводити політику як максимізації прибутку, так і мінімізації збитків. Розглянемо рисунок 2.

Рис. 2. Максимізація прибутку та мінімізація збитків підприємства у короткостроковому періоді

Якщо ринкова ціна (р1) є більшою за середні сукупні витрати (ATC), то економічний прибуток фірми буде додатнім (графічно він представлений прямокутником, одна із сторін якого P1E, а друга – а1). Проте, додатній економічний прибуток приваблюватиме підприємців із інших галузей. Пропозиція продукції на ринку зросте, що призведе до зниження ціни до рівня р2. За даної ціни оптимальний обсяг виробництва для фірми становить q2, а економічний

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы