Доходы предприятия

прибуток дорівнює нулю. Це ситуація стійкої рівноваги фірми.

Якщо ж ринкова ціна (р3) встановиться на рівні нижчому за середні сукупні витрати, але, вищому за середні змінні витрати (AVC < р3 < ATC ), то фірма проводитиме політику мінімізації збитків. Випуск продукції в обсязі q3 дозволить їй відшкодувати не тільки змінні, але й частину постійних витрат (ця частина представлена відрізком а2 на рис. 10. 2). У випадку припинення виробництва фірмою її збитки були б на цю частину більшими.

Якщо ціна (р4) дорівнюватиме середнім змінним витратам, то продовження чи припинення виробництва для фірми є рівнозначними, адже її збитки в обох випадках становитимуть величину, що дорівнює середнім постійним витратам.

Зниження ціни понад середні змінні витрати означає для фірми необхідність припинити виробництво товарів, оскільки за умови його продовження збитки будуть більшими, ніж за припинення.

В короткостроковому періоді фірма може деякий час працювати із збитками, сподіваючись компенсувати їх додатковими прибутками в майбутньому.

 Проте, в довгому періоді така ситуація є неможливою. Тому умова довгострокової рівноваги фірми досягається, коли ціна продукції дорівнює граничним витратам і мінімуму середніх витрат довгого періоду:

3. Ефективність підприємницької діяльності фірми

Насамперед, варто розрізняти абсолютний результат (ефект) і відносний результат (ефективність) діяльності фірми

Доцільно наголосити, що величина одержаного фірмою прибутку характеризує абсолютний результат, а не ефективність її діяльності. Це пояснюється тим, що більший прибуток фірми може бути зумовлений більшою величиною інвестованого капіталу, а не вищою ефективністю його використання.

Із ефективністю діяльності фірми безпосередньо пов’язане таке поняття, як рентабельність.

Рентабельність господарської діяльності фірми характеризує рівень її доходності (прибутковості) і виражає рівень віддачі витрат та ступінь використання ресурсів. Таким чином, фірми, що одержують прибуток, називають рентабельними, а ті, що працюють із збитками – нерентабельними.

Для визначення рентабельності застосовують систему показників. Найбільш узагальнюючий із них – коефіцієнт рентабельності активів (або коефіцієнт окупності активів) (Pa):

, де

  П – чистий прибуток фірми (після сплати податків);

  А – активи фірми.

Оскільки активи фірми формуються як за рахунок власного капіталу, так і за рахунок позичених коштів (випуск облігацій та кредити банків), то даний показник характеризує ефективність використання усіх ресурсів, незалежно від джерел їх фінансування.

 Для власників фірми важливим є також коефіцієнт рентабельності (окупності) власного капіталу (Pк), що обчислюється за формулою:

, де

  П – чистий прибуток фірми;

  К – величина власного капіталу фірми.

До показників що характеризують ефективність підприємницької діяльності фірми відносять також коефіцієнт оборотності активів та коефіцієнти прибутковості.

Коефіцієнт оборотності активів розраховується наступним чином:

 Коефіцієнт оборотності показує скільки разів протягом аналізованого періоду вкладений капітал відшкодувався підприємству під час реалізації його продукції та послуг. Прискорення оборотності активів безпосередньо впливає на розмір товарообігу, прибутків і доходів. Чим вищою є оборотність активів, тим менша потреба в них і тим вищими є кінцеві

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы