Доходы предприятия

Кулішов В.В. Мікро- макро економіка. Підручник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2008. – Розділ 7,8.Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т. 2. – Таллинн, 1993. – С. 68–86.Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс. – С.-Пб.: Питер Ком, 1999, – С. 280–281; 297–307.Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – С. 125–133; 158–172.Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2-х т. Т. 1. Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1992. – п. 7–8.

10.  Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2007. – Розділ 6.

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы