Дуализм

Зміст

1 Дуалізм в теології

2 Дуалізм у філософії

2. 1 Дуалізм у філософії свідомості

3 Дуалізм у фізиці

4. Дуалізм Рене Декарта

 

Дуалізм — термін, що має декілька значень в історії мислення. У певної області знання поняття включає пересічення двох фундаментальних класів речей або принципів, взаємоввпливаючих один на одного, але що не міняють свою структуру.

Дуалізм в теології

У теології дуалізм зазвичай означає дітеїзм (або бітеїзм), тобто переконання, що існує два що змагаються один з одним бога. Наприклад, один злий, інший добрий; один протегує порядку, інший - хаосу.

Хоча дітеїзм/бітеїзм має на увазі моральний дуалізм, вони не рівнозначні, оскільки бітеїзм/дітеїзм має (принаймні) на увазі двох богів, тоді як моральний дуалізм не має на увазі жодного "теїзму" взагалі.

Не дивлячись на приставку ди-/б-, це не передбачає, що така релігія не може бути одночасне моністичною. Такі релігії як зурванізм, маніхеїзм, і мандеізм всі були представниками дуалістичних філософій, але також і монотеїстськими релігіями, оскільки в кожній є верховний і трансцендентальний Перший Принцип, з якого дві рівні, але протилежні єства сталися.

Це також вірно для менш відомих християнських релігій гностик, таких як богомилізм, катаризм і так далі Їх можна порівняти з марционізмом, який стверджував, що Старий і Новий Заповіти були роботою двох різних ворогуючих богів, жоден з яких не був вищий за інше (обоє були Першим Принципом, але різних релігій).

Дивитеся також: Монізм, Гностицизм, Маніхєїзм, Зороастр.

Дуалізм у філософії

Дуалізм душі тіла у філософії вченого Рене Декарта.

Дуалізм — філософське учення, яке визнає рівноправ'я ідеального і матеріального, але не визнає їх відносність

Історичні різновиди:

• Картезіанство.

• Окказіоналізм.

Дуалізм у філософії свідомості

У філософії свідомості дуалізм — це дуалізм душі і тіла, точка зору, згідно якої свідомість (дух) і матерія (фізичне тіло) є два взаємодоповнюючими одні одними і рівні за значенням субстанції. Як правило, грунтується на загальнофілософському дуалізмі. Основоположниками є Арістотель і Декарт.

Дуалізм у фізиці

Є основою коливальних процесів.

Під дуалізмом в квантовій механіці мають на увазі подвійну природу частки як корпускули і хвилі. (див. Корпускулярно-хвильовий дуалізм)

У зв'язку з цим, як компроміс у фізиці виникла квантова механіка, де стан частки описується хвилевою функцією.  

Дуалізм Рене Декарта 

Перший нарис психологічної теорії, що використала досягнення геометрії і нової механіки, належав французькому математикові, природодослідникові і філософові Рене Декарту (1596—1650). Він орієнтувався на модель організму як механічно працюючої системи. Тим самим, живе тіло, яке у всій колишній історії знань розглядалося як одушевлене, тобто обдароване і кероване душею, звільнялося від її впливу і втручання. Відтепер відмінність між неорганічними і органічними тілами пояснювалася по критерію віднесеності останніх до об'єктів, що діють за типом простих

1 2 3 4

Похожие работы