Духовный кризис общества и проблема реализации национальной идеи в современной Украине

Духовна криза суспільства та проблема реалізації національної ідеї в сучасній україні

Сучасний стан життя населення України є багато в чому непевним та не чітко визначеним. Це проявляється у посиленні песимістичних настроїв серед людей. Особливо песимізм проявляється стосовно багатьох соціальних інститутів, що репрезентуються самою державою. Людина поставлена в такі умови, що їй необхідно самостійно вирішувати безліч життєво важливих питань. У граничному вираженні ці питання зводяться до самозбереження індивіда.

Прискорення темпів людського життя, насичення його новими, а особливо непізнаними фактами та явищами сприяє загостренню інтересу до індивідуального існування. Невирішеність ряду проблем духовного плану в культурі окремого народу, може спричинити небажані соціальні явища для цього суспільства. В перехідні періоди, коли виникають різні проблеми економічного, політичного, ідейного характеру, часто проходить збільшення випадків асоціальної та неадекватної поведінки, різних девіацій серед багатьох верств населення, часто зростає кількість посягань на людське життя та багато інших негативних соціальних явищ. Такі деструктивні явища призводять до загострення соціальних відносин. Для нормального функціонування суспільства необхідно враховувати всі можливі сторони цього процесу. Прикладом цього може бути страх перед невідомістю, певна соціальна незадоволеність через втрату попереднього статусу, нереалізованість, втрата життєвих орієнтирів і т. п. В свою чергу, це не дає ніяких важелів впливати та контролювати різноманітні соціальні процеси на практичному рівні. Цей процес призводить також до негативних тенденцій у вирішенні інших проблем, які пов'язані з досліджуваною темою, а саме таких, як пошук сенсу людського існування, проблема добра та зла, цілі та засоби їх досягнення, співвідношення моралі та закону, які виступають основними в сучасному українському суспільстві.

"Криза людської культури" (у період якої ми маємо "щастя" перебувати) — це дисбаланс розвитку духовної (гуманітарної в освіті) та матеріальної (вузькоспеціалізованої) складових. Часто вона виступає у вигляді духовної кризи суспільства. А в нас виявляється система освіти тільки й намагається цю "кризу" поглибити. З кожним навчальним роком зменшується кількість загальногуманітарних дисциплін у навчальних планах навчальних закладів, особливо вищих

Особливо жахає зменшення аудиторних годин на вивчення філософи, етики, естетики, логіки, соціології та ряду інших. Деякі дисципліни об'єднуються в рамках годин одного предмету (естетика з етикою). Багато дисциплін виводяться з навчального процесу (риторика, соціоекологія). Така ж ситуація і з вивченням Історії України. І подібна ситуація характерна не тільки для технічних внз, а навіть і для гуманітарних. При підготовці фахівців такої зараз популярної професії менеджера часто керуються суто економічними підходами, що призводить до де гуманітаризації. Головна задача менеджерів — правильна організація роботи людей, а не лише вміння тиснути на кнопки калькулятора.

Сьогодні триває справжнісінька духовна війна проти України. Перший удар — по мові. Другий — по культурі. Знищити багатющу українську культуру, звести нанівець скарбницю національного генія, вихолостити дух народу взялося телебачення. Третій удар завдається по українських традиціях. Нам щоденно цілеспрямовано нав'язують якусь сублімацію західного способу життя.

Те саме ми спостерігаємо й у сфері релігійних вірувань українців. Природним, притаманним християнам, тяжінням до Бога Творця, Бога Сина, Духу Святого і Богородиці намагаються знехтувати,

натомість нав’язуючи нові вірування: буддизм, мусульманство, які не властиві українській нації. Більше того, з'явилися якісь харизматичні секти, відгалуження африканських вірувань, культ чаклунів, екстрасенсів, сатанистів тощо. Якщо нація втратить зв'язок із Богом, вона або загине, або перетвориться на стадо тварин.

У великі (етнічні) групи люди об'єднуються спільним етнічним походженням,

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные