Духовный кризис общества и проблема реализации национальной идеи в современной Украине

основ належать деякі особливості менталітету, способу ведення економічної діяльності, мова та моральні цінності (прийнятні для всіх етнічних труп), філософська база суспільного життя (особливості духовності, світогляду населення цієї території).

Будь-який етнос, використовуючи такий фундамент, повинен мати можливість реалізувати свої відмінності для більш повного розвитку. Тому потрібна виважена державна політика з цього питання. Всі потреби етносу реалізувати в поліетнічній державі неможливо, це є незаперечний факт. Держава повинна надати тільки можливості для реалізації етнічних потреб. Прикладом такого є дозвіл, а може й допомога у сфері звичаєвій, освітній, частково мовній (у місцях компактного проживання), економічній та ряду інших. Якщо ж держава дозволяє іншому недержавному етносу посісти панівне становище в деяких фундаментальних частинах державної основи, то це з часом може призвести до її руйнації. Особливо це стосується до економічної сфери загальнодержавного значення, управлінської сфери, загальнодержавної мови, освіти та виховання, засобів масової інформації та комунікації, армії. На жаль, приклади таких процесів ми можемо спостерігати в сучасній Україні. Держава в такій ситуації неефективно розвивається і не може забезпечити нормальне існування не тільки інших етносів, але й перестає виступати як поле розвитку державотворчого корінного етносу. Чи можуть українці як держана нація говорити про те, що новостворена держава є виразником усіх їхніх запитів та потреб? Ситуація в мовній сфері, управлінському середовищі, освіті, ЗМІ, церковному житті дуже дивна.

В історії людства були прецеденти таких чи подібних ситуацій у державах. Вплив грецької культури, зокрема мови, в Стародавньому Римі був занадто великий настільки, що в Сенаті виступали грецькою мовою. Безліч англійських, іспанських, португальських, російських колоній перебували і перебувають зараз у такому ж становищі.

Без сумніву відносний міжнаціональний спокій — це велике досягнення, його обов'язково потрібно зберегти, це повинно бути аксіомою для сучасної України

Як зробити можливим повну реалізацію корінного державотворчого етносу і одночасно вберегти населення від міжетнічних конфліктів?

Що таке українська національна ідея в сучасній державі? За основу цієї ідеї обов'язково має бути взята українська етнічна база. Це дозволить виробити те поле етнічної реалізації, в якому можуть проявити себе всі іноетнічні утворення. Ми не можемо ігнорувати історичні факти взаємин між окремими національними групами. А ці стосунки не завжди були добросусідськими та мирними. В цьому випадку потрібно використати різні чинники морального та релігійного (по можливості) характеру. Наприклад, взаємовибачення різних етнічних груп може зменшити рівень міжнаціональної напруги. Підтвердження такому підходу вже є. Це і приклад німецько-польських стосунків, ініціативи Папи Римського Івана — Павла II. Україна може використати цей досвід із користю для себе. Дуже добре зарекомендували себе традиції фольклорних фестивалів, карнавалів та інших подібних заходів масового характеру. Це призведе до того, що різні етнічні групи замість неприязні чи ненависті будуть зорієнтовані на пізнавальний інтерес до інших націй, що є характерним для всіх людей Землі. Можливо, потрібно використати засоби масової інформації, особливо телебачення для надання іншим етнічним групам можливості заявити про себе. На місцевому рівні корисно введення в освітню систему не тільки вивчення російської, англійської чи німецької мов, але й польської чи інших, навіть якщо це буде факультативне вивчення. Ця практика непогано б спрацювала і у вищій освіті.

Поляк чи росіянин мають відчувати себе не тільки громадянами України, але й вважати Україну своєю Батьківщиною, за свободу та незалежність якої він

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные