Экологическое право Украины (природо и природоохранное право)

ПЛАН 

1. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ.  

2. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. .  

3. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН (ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАЧІВ) 

4. ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН. .  

5. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ. .  

6. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ. .  

7. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ

.

8. ПРАВОВА ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ.  

9. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ НАДР.  


1. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО (об’єктивне) – сукупність еколого-правових норм, що регулюють екологічні відносини з метою ефективного використання, відтворення, охорони природних ресурсів, забезпечення якості навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки (стану навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей), реалізації захисту екологічних прав.

НОРМАТИВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ – встановлені правовими нормами безпечні показники критеріїв та параметрів оточуючого людину середовища (екологічної обстановки):

- гранично допустимі концентрації забруднення речовин у навколишньому природному середовищі;

- гранично допустимі рівні акустичного, електромагнітного, радіаційного, іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;

- гранично допустимий вміст шкідливих речовин у продуктах харчування.

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО (суб’єктивне) – сукупність повноважень суб’єктів в галузі екології.

Предмет екологічного права складають екологічні правовідносини.

Екологічні правовідносини – це частина суспільних відносин врегульованих екологічним правом.

СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЕКОЛОГІЧНИМ ПРАВОМ - це суспільні відносини, які виникають, змінюють­­­ся або припиняються в екологічній сфері життєдіяльності суспільства і дер­­­жави з приводу використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки.


2. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ФОРМАМИ ВИКЛАДУ (ДЖЕРЕЛАМИ) ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА є: міжнародні нормативні документи, ратифіковані Україною в установленому порядку; Конституція України, Закони України, Декрети, та підзаконні нормативні акти прийняті органами влади України усіх рівнів з екологічних питань. Основними законами, що складають екологічне законодавство є:

- Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”;

- Основи законодавства “Про охорону здоров’я”;

- Закон України “Про екологічну експертизу”;

- Земельний кодекс України;

- Закон України “Про плату за землю”;

- Водний кодекс України;

- Лісовий кодекс України;

- Закон України “Про тваринний світ”;

- Закон України “Про охорону атмосферного повітря”;

- Закон України “Про природно-заповідний фонд”;

- Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- Закон України “Про виключну (морську) економічну зону” та багато інших.

 

3. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН (ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАЧІВ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные