Экспертные системы

місця експертних систем.

Експертні системи відзначаються певними перевагами при використанні. Зокрема, експертна система:

· переважає можливості людини при вирішенні надзвичайно громіздких проблем;

· не має упереджених думок, тоді як експерт користується побічними знаннями і легко піддається впливу зовнішніх факторів;

· не робить поспішних висновків, нехтуючи певними етапами виводу;

· забезпечує діалоговий режим роботи;

· дозволяє роботу з інформацією, що містить символьні змінні;

· забезпечує коректну роботу з інформацією, яка містить помилки, за рахунок використання імовірнісних методів досліджень;

· дозволяє проводити одночасну обробку альтернативних версій;

· по вимозі пояснює хід кроків реалізації програми;

· забезпечує можливість обгрунтування рішення та відтворення шляху його прийняття.

Але навіть найкращі з існуючих експертних систем мають певні обмеження у порівнянні з людиною-експертом, які зводяться до наступного:

I. Більшість експертних систем не цілком придатні для широкого використання. Якщо користувач не має деякого досвіду роботи з цими системами, у нього можуть виникнути серйозні труднощі. Багато експертних систем доступні лише тим експертам, які створювали їх бази знань. Тому потрібно паралельно розробляти відповідний користувацький інтерфейс, який би забезпечив кінцевому користувачу властивий йому режим роботи.

II. Навики системи не завжди зростають після сеансу експертизи, навіть коли проявляються нові знання.

III. Все ще залишається проблемою приведення знань, отриманих від експерта, до вигляду, який забезпечував би їх ефективне використання.

IV. Експертні системи, як правило, не можуть набувати якісно нових знань, не передбачених під час розробки, і тим більше не володіють здоровим глуздом. Людина-експерт при розв’язанні задач звичайно звертається до своєї інтуїції або здорового глузду, якщо відсутні формальні методи рішення або аналоги розв’язування даної проблеми.

4
Сфера застосування та перспективи розвитку.

Експертні системи можуть використовуватися для:

· інтерпретації;

· діагностики;

· моніторингу;

· передбачення;

· планування;

· проектування.

Експертні системи можна використовувати в прогнозування, планування, контролі, управлінні та навчанні. Наприклад, експертні системи вже застосовуються в банківській справі в таких напрямках:

· програмах аналізу інвестиційних проектів;

· програмах аналізу стану валютного, грошового та фондового ринку;

· програмах аналізу кредитоспроможності чи фінансового стану підприємств і банків.

Процес створення експертних систем значно змінився за останні роки. Завдяки появі спеціальних інструментальних засобів побудови експертних систем значно скоротились терміни та зменшилась трудомісткість їх розробки. Інструментальні засоби, що використовуються при створенні експертних систем, можна розбити на три класи:

· мови програмування, орієнтовані на створення експертних систем (Ліпс, Пролог, Smalltalk, FRL, Interlisp та такі загальновживані, як: Сі, Асемблер, Паскаль, Фортран, Бейсик);

· середовища програмування (Delphi, Java);

· пусті експертні системи (оболонка EXSYS Professional 5. 0 for Windows).

На американському і західноєвропейських ринках систем штучного інтелекту організаціям, які бажають створити експертну систему, фірми -розробники пропонують сотні інструментальних засобів для їх побудови. Нараховуються тисячі розроблених вузькоспеціалізованих експертних систем. Це свідчить про те, що експертні системи складають дуже вагому частину програмних засобів.

5. Будова експертної системи

При розробці експертної системи прийнято поділяти її на три основних модулі:

1. база знань;

2. машина логічного висновку;

3. інтерфейс із користувачем.

База

1 2 3 4 5 6

Похожие работы