Электрическая резка

При дузі зворотної полярності розплавлений метал утворює форму конічного виступу (мал. 2, би) у зв'язку з тим, що рух потоку електронів, направлений від катода до анода (в даному випадку від виробу), як би центрує масу розплавленого металу, прагнучи захопити метал в своєму русі. Метал, розплавлений дугою зворотної полярності, рухоміший і текучий. Струмінь повітря легко, видаляє рідкий метал.

Основним робочим інструментом є різак. Залежно від призначення і методу подачі повітря застосовують в основному два види різаків: 1) різак з обтічною подачею повітря (мал. 3); 2) різак з бічною подачею повітря (мал. 4). Різаком з обтічною подачею повітря можна проводити різання в будь-якому напрямі: справа наліво, зліва направо, від себе, на себе. Недоліком різака з обтічною подачею повітря є кругове обдування електроду повітрям, що викликає велику витрату вугільних електродів. Різання різаком з бічною подачею повітря ведуть в одному напрямі (зазвичай справа наліво), а повітря подається паралельно електроду ззаду. При цьому зменшується витрата повітря.

Продуктивність легко-дугового різання прямо пропорційна силі струму, тобто доцільно застосовувати могутні зварювальні джерела постійного струму. Значення струму, що рекомендуються, залежно від діаметру електроду приведені нижче:

Живлення різака стислим повітрям проводиться від цехової мережі під тиском 0,4—0,6 Мпа або від мережі індивідуального компресора. Якщо тиск більший — дуга обривається, а якщо менше — метал слабо видувається.

Виліт електроду не повинен перевищувати 100 мм. При роботі електрод «обгорає» і періодично повинен висуватися на той же розмір. Повітряний вентиль відкривають до початку різкі. Збудження дуги проводиться під час вступу повітря

Виплавка металу починається негайно з появою дуги, тому дугу треба порушувати в наміченій крапці зачала строжки. У всіх випадках строжки електрод встановлюється з нахилом 35—40е до поверхні металу. При використанні різаків з бічною подачею повітря (див. мал. 4) повітряні отвори повинні бути внизу по відношенню до робочого кінця вугільного електроду в призмі электрододержателя. Рух різака проводиться у напрямі кінця електроду. Після появи дуги різак рухається вперед з постійним торканням передньої кромки розплавленої ванни. Натискати на електрод не слід, оскільки при нагріві він стає неміцним і може легко зламатися. Швидкість переміщення приймається приблизно 500—2000 мм/мін, а глибина канавки збільшується із зростанням сили струму, збільшенням кута між електродом і металом і із зменшенням швидкості просування електроду. При стійкому веденні електроду канавка виходить постійної форми з рівною поверхнею і без бризок розплавленого металу. Якщо ширину канавки потрібно отримати більше діаметру електроду, то строжка ведеться з поперечними коливаннями по ширині виплавки.

При різанні (мал. 5) електрод розташовується під кутом 45—60е по відношенню до виробу, причому електрод проходить черізка всю товщину металу. Швидкість різання збільшується із зростанням сили струму і зменшенням товщини металу, що розрізає. Проте за рівних умов вона зменшується із збільшенням діаметру електроду (табл. 1).

2. ДУГОВА ПІДВОДНА ЗВАРКА І РІЗАННЯ МЕТАЛІВ

Підводна зварка і різання має велике значення при будівництві гідротехнічних споруд, ремонті судів і підводної частини металевих конструкцій портових, нафтопромислах і інших споруд.

Підводна дугова зварка проводиться переважно сталевими товстопокритими електродами з гідроізоляцією, наприклад електродами мазкі ЭПС—52,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы