Электрическая резка

особливо при застосуванні шаблонів. Метод поглиблення електроду (мал. 167, в) рекомендується при різанні великої товщини.

Різка під водою проводиться на постійному струмі від джерел живлення, що забезпечують зварювальний струм до 500 А, на режимах залежно від товщини металу, що розрізає. Для різання під водою застосовуються спеціальні різаки.

3. ЗВАРКА І РІЗАННЯ СТИСЛОЮ ДУГОЮ

Температура стовпа дуги — плазми залежить від багатьох чинників, зокрема від пружних зіткнень частинок в ній. Чим їх більше, тим вище температура. Пропустимо дугу черізка наконечник, що охолоджується водою, і примусимо стовп дуги стиснутися, тобто зменшити свій перетин (див. мал. 10). Зварювальний струм і кількість електронів, що проходять по перетину стовпа дуги, не зміниться, але кількість пружних і непружних зіткнень частинок збільшиться. Температура стовпа дуги і ступінь іонізації зростають. Плазма стає більш високотемпературною і в певних умовах може досягати температур 20 000° З.

Плазму по перетину можна розділити на три зони: привісьова зона стовпа дуги — сильно іонізований газ, периферійна зона стовпа дуги — менш нагрітий і частково іонізований газ і третя зона — холодний газ, створюючий тонку кільцеподібну оболонку, яка оберігає дугу від безпосереднього контакту із стінками каналу наконечника.

При зварці стислою дугою відбувається наступна картина: центральна частина стовпа дуги проникає черізка всю товщину металу, утворюючи крізне проплавлення. Гарячі гази периферійної зони не володіють достатньою температурою і кінетичною енергією для такого ж проплавлення. Вони утворюють звичайну зварювальну ванну у вигляді чаші

Тому при плазмовій зварці товщини більше 4—5 мм в поперечному перетині проплавлення має форму «чарки».

При плазмовій обробці металу діаметр каналу наконечника і витрата плазмоутворюючого газу є елементами режиму. Надмірне зменшення діаметру каналу наконечника або значне збільшення кількості плазмоутворюючого газу приводить до подвійного дугоутворенню, коли одночасно горять дві дуги: одна між вольфрамовим електродом і наконечником, інша — між наконечником і виробом. Це приводить до руйнування наконечника. Тому додаткове стиснення плазмового струменя проводиться газами на виході її з каналу мундштука («газове фокусування») наступними способами:

1) струменями газу, направленими під кутом до осі дуги по кільцевому каналу (мал. 8, а). Струмені газу повинні схрещуватися в безпосередній близькості від зварюваних кромок;

2) двома стрічними струменями газу, направленими упоперек стовпа дуги (мал. 8, би).

Приведені вище схеми формування стовпця дуги дозволяють збільшити ефективну потужність зварки стислою, дугою.

 

Одній з особливостей зварки стислою дугою, яка зазвичай проводиться на вазі, є утворення проплавлення типу замочної щілини (мал. 8, би). Проплавлення такого типу характеризується утворенням малого отвору, який разом з плазмовим струменем переміщається уздовж шва. Розплавлений метал розташовується безпосередньо позаду цього отвору (за рахунок сил поверхневого натягнення) і утворює шов. При оптимальних режимах (сила струму, кількість плазмообразующего газу, діаметр каналу мундштука і т. д. ) із зворотного боку шва виходить вал шириною 1—3 мм і заввишки 0,5— 1,5мм, він указується на суцільне Проплавлення.

При зварці стислою дугою стикових з'єднань завтовшки до 10—15мм зварку можна вести за один прохід без присадного дроту і без оброблення кромок. Виходить крізне проплавлення,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы