Электрическая резка

металів завтовшки від декількох десятих до десятків і більше міліметрів;

2) з'єднання вузлів електронних приладів, корпусів могутніх електронних ламп і т. д. ;

3) виконання з'єднань в труднодоступних місцях;

4) з'єднання виробів з різнорідних (тугоплавких 'і звичайних) металів, коли при зварці іншими способами зустрічаються утруднення із-за обмеженої взаємної розчинності цих металів в рідкому стані або утворення крихких хімічних сполук.

Перераховані види зварювальних робіт можна здійснити електронно-променевою зваркою завдяки перевагам, якими вона володіє перед іншими методами зварки. Основними з них є:

1) висока щільність концентрації енергії;

2) незначна деформація зварюваного виробу;

3) швидке включення і виключення джерела нагріву;

4) висока швидкість управління електронним променем;

5) хімічна чистота в місці обробки;

6) велика швидкість зварки;

7) відсутність тиску на рідкий метал.

Все це забезпечує хороше формування шва, і прожоги не спостерігаються навіть при зварці деталей дуже малої товщини. Зварні шви виходять вакуумно-щільними, практично без зміни физико-механічних і хімічних властивостей зварюваного металу в зоні зварки.

Режим електронно-променевої зварки складається з наступних величин: прискорююча напруга, кВ; сила струму електронного променя, мА; швидкість зварки, м/ч.

У табл. 2 приведені режими стикової зварки деяких металів без оброблення кромок. Але не тільки звичайні стикові з'єднання дозволяють здійснювати електронно-променева зварка. Цим методом можна виконувати і інші види з'єднань (мал. 9).

Т-образне з'єднання здійснюється способом глибинного проплавлення, яке звичайними методами зварки здійснити не представляється можливим. Електронний промінь, пройшовши зверху черізка горизонтальний лист металу, міцно сполучає його зварним швом з розташованим під ним вертикальним листом. Таким же чином можна здійснити зварку дуже тонкої фольги з товстим листовим матеріалом.

Глибинна зварка може бути здійснена тільки при такій високій щільності енергії, при якій зварюваний метал не тільки плавиться, але і випаровується

При меншій щільності енергії зона плавлення аналогічна зоні плавлення при зварці електродуги. На мал. 10 показані зони плавлення при звичайній зварці (а) електродуги і при глибинній зварці електронним променем (б) стали марки Х18Н9Т.

В даний час розробляються шляхи вдосконалення електронно-променевих зварювальних установок. Наприклад, за рахунок застосування вакуумних камер, що переміщаються, дозволяють вварювати шви великої довжини, що особливо важливе для з'єднання деталей корпусів космічних кораблів з тугоплавких металів. Можна вважати, що в майбутньому електронно-променева зварка знайде застосування для створення крупних базових станций — супутників в космосі.  

5. ЛАЗЕРНА ЗВАРКА

Окрім лазера, в якому як активна речовина використовується твердий кристал рубіна (див. мал. 14), створені наступні: напівпровідникові, газові і рідинні.

У напівпровідникових лазерах активною речовиною є напівпровідниковий елемент. Ці лазери дають можливість безпосередньо перетворювати енергію електричного струму в енергію світла. Завдяки такому перетворенню енергії вони мають високий до. п. д.

У газових лазерах як активна речовина використовуються різні гази або їх суміші. Основна їх гідність те, що вони можуть працювати в безперервному режимі, тобто дають не імпульсний, а безперервний промінь.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы