Электрический привод (электродвигатели)

з ГОСТ 14254—69 мають кілька виконань. Умовне позначення ступеня захисту виробу наноситься на його оболонку або на табличку з паспортними даними. Воно складається з букв ІР та двох цифр, наприклад ІР23. Перша цифра є умовним позначенням ступеня захисту персоналу від дотикання' до струмопровідних або рухомих частин устаткування та від попадання під оболонку твердих сторонніх предметів (0 — відсутність захисту; 1 — захист від дотикання частиною поверхні тіла до струмопровідних і рухомих частин та від попадання предметів діаметром понад 52,2 мм; 2 — захист від дотикання пальцями і попадання предметів діаметром не менше 12,5 мм; 3 — захист від доторкання інструментом та іншими предметами товщиною понад 2,5 мм; 4 — захист від дотикання інструментом та предметами товщиною понад 1 мм; 5 — повний захист персоналу від дотикання до струмопровідних і рухомих частин).

Друга цифра визначає ступінь захисту устаткування від попадання під його оболонку води (1—захист від вертикальних краплин; 2 — захист від краплин, що падають під кутом менше 15° до вертикалі; 3— захист від дощу під кутом не більше 60° до вертикалі; 4— захист від бризок; 5 — захист від водяних струментів; 7 — захист від попадання води при зануренні у воду).

За кліматичним виконанням двигун вибирають відповідно до кліматичних умов району під час експлуатації, а за ступенем захисту від впливу зовнішнього середовища — відповідно до характеристики середовища, в якому він знаходиться.

Для сухих і вологих приміщень використовують електродвигуни категорії УЗ, У4 загального призначення серій АО2. . . УЗ, 4А. . . УЗ та їх модифікації: АОС2 і 4АС — з підвищеним ковзанням; АОП2 і 4АР — з підвищеним пусковим моментом; АО2. . . УПУЗ і 4А. . . УПУЗ — ущільнені проти пилу (для елеваторів, комбікормбвих заводів тощо); АО2. . . УП — повністю пилонепроникні; 4А. . . БУЗ — з вбудованим температурним захистом; АО2. . . УЗ і 4А. . . УЗ — багатошвидкісні.

У приміщеннях сирих і особливо сирих категорій У1, У2 і У5 (овочесховища, молочарні, приміщення для тварин і птиці, в яких обладнані установки мікроклімату, кормоцехи, теплиці) та для зовнішньої установки рекомендуються електродвигуни: АО2. . . У2 і 4А. . . У2 — воло-гоморозостійкі, АО2

. . П — вологостійкі з потрійним просочуванням і корозостійким покриттям статора.

Для особливо сирих приміщень з хімічно активним середовищем категорії У1 і У5 (приміщення для утримання тварин і птиці без штучного регулювання мікроклімату, склади мінеральних добрив . тощо) застосовуються електродвигуни сільськогосподарського призначення: АО2. . . СХУ1 і 4А. . . СУ1—вологоморозостійкі; АО2. . . СХТЗУ1 і 4А. . . БСУ1 —з вбудованим температурним захистом; 4АС. . . СУ1 — з підвищеним ковзанням; 4АР. . . СУ1 — з підвищеним пусковим моментом; 4АА. . . СУ1 — багатошвидкісні; Д. . . ПУ2 і Д. . . ПУЗ — для привода вентиляторів у птахівничих приміщеннях, 4А. . . СХЛ1 — єдиної кліматичної модифікації.

При виборі типу електродвигуна також враховують форму виконання залежно від конструктивних особливостей машини та умов монтажу.

Згідно з ГОСТ 2479—65-за формою виконання електричні машини пуділяються на вісім груп, кожна з яких розділяється на види, а кожний вид має декілька виконань. Форма виконання позначається буквою М з трьома цифрами, наприклад М101. Перша цифра вказує групу (1 — машина на лапах, 2 — машина на лапах із фланцем на щиті, 3 — машина без лап із фланцем на щиті), друга