Электрический привод (электродвигатели)

— вид машини (кількість підшипникових щитів, лап, наявність редуктора тощо), третя — виконання (1 — горизонтальне; 2 —- вертикальне, вільний кінець вала вниз; 3 — вертикальне, вільний кінець вала вверх). ~ Вибираючи тип електродвигуна, необхідно враховувати і умови пуску. При легких умовах пуску (вхолосту або з незначним навантаженням) використовують двигуни основного виконання (АО2, 4А). Для привода машин, які відзначаються великими інерційним або статичним навантаженням під час пуску і стабільним навантаженням під час роботи, рекомендуються електродвигуни АОП2, 4АР з підвищеним пусковим моментом. Якщо машина має великий момент інерції і нерівномірний графік навантаження або працює з частими пусками і реверсуванням, рекомендується вибирати електродвигуни АОС2 і 4АС з підвищеним ковзанням.

За частотою обертання перевагу віддають швидкохідним двигунам, які мають вищі ККД і соз ф порівняно з тихохідними. Однак електродвигуни з частотою обертання n0 = 3000 об/хв прямо з'єднуються з робочою машиною муфтою (насоси, вентилятори, електроінструменти тощо). Застосування пасової передачі або редуктора недоцільне, тому що вони мають підвищений рівень вібрації і шуму та меншу надійність.

Для тихохідних машин краще використовувати мо-тор-редуктори (розділ IX, § 3), що виготовляються з електродвигунами потужністю 0,6—5,5 кВт і частотами обертання вихідного валу 25, 40, 63, 100, 160 і 250 об/хв.

Апаратура керування

За принципом дії апарати керування поділяються на дві групи: апарати неавтоматичного (рубильники, перемикачі, пакетні вимикачі, реостати) та автоматичного керування (магнітні пускачі, контактори, електричні реле). Автоматичні вимикачі вмикаються вручну, а вимикання буває ручним і автоматичним.

Апарати керування і захисту бувають відкриті, захищені, водозахищені, бризкозахищені, краплезахищені, пи-лозахищені, герметичні, вибухозахищені, загального призначення, спеціального призначення, тропічного виконання, вологостійкі і хімічно стійкі.

Залежно від умов зовнішнього середовища апарати керування і захисту, які використовуються в сільському господарстві, повинні мати ступені захисту ІР23, ІРЗО, ІР31

ІР41. ІР44, ІР54, ІР55.

Рубильники і перемикачі використовують для нечастих замикань і розмикань електричних кіл напругою до 500 В.

За конструкцією вони розрізняються: одно-, дво- і триполюсні; з центральною або боковою рукояткою і важільним приводом; з дугогасильними камерами та без них.

Позначення типу рубильників і перемикачів складається з букв і цифр і розшифровується так: Р — рубильник, П — перемикач, РБ — рубильник з боковою рукояткою, ПБ — перемикач з боковою рукояткою, РПЦ — рубильник з центральним важільним приводом, ППЦ — перемикач з боковим важільним приводом; перша цифра— кількість полюсів, друга — величина номінального струму в сотнях ампер. Наприклад, РЦБ34 — рубильник з боковим важільним приводом, триполюсний на 400 А.

Рубильники і перемикачі вибирають за номінальною напругою, максимальним струмом вимикання і типом виконання. Треба мати на увазі, що максимальний струм вимикання рубильників і перемикачів без дугогасильних камер при напрузі 380 В змінного струму становить 0,3 Ін.

У сухих приміщеннях рубильники і перемикачі встановлюють у шафах та ящиках . захищеного виконання, а на відкритому повітрі, у вологих і пильних приміщеннях — у шафах та ящиках пиловодонепроникного виконання.

Пакетні вимикачі і перемикачі (рис. 29) використовують для керування малопотужними електродвигунами, освітлювальними установками, в колах керування і сигналізації. Вони виготовляються