Электрический привод (электродвигатели)

триполюcного контактора і теплових реле (або без них) для захисту електродвигуна від перевантаження.

4. Технічна характеристика магнітних пускачів

Серія

Потужність керованого електродвигуна, кВт; при 380 В

Тип теплового реле

Номінальні струми нагрівних елементів теплових реле, А

ПМЕ-000

1,1

ТРН-10А

0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2

ПМЕ-100

4,0

ТРИ- 10

0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10

ПМЕ-200

10

ТРН-25

5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25

ПАЕ-300

17

ТРН-40

12,5; 16; 20; 25; 32; 40

ПАЕ-400

28

ТРП-60

25; 30; 40; 50; 60

ПАЕ-500

55

ТРП-150

50; 60; 80; 100; 120

ПАЕ-600

75

ТРП-150

100; 120; 150

 Котушки пускачів і контакторів живляться однофазним змінним струмом, внаслідок чого магнітний потік у магнітопроводі періодично проходить через нуль, що викликає гудіння та вібрацію магнітної системи. Для усунення цього на торці осердя розміщують короткозамкну-тий виток 5 (рис. 31), який охоплює близько двох третин площі його перерізу. Магнітний потік котушки ФІ наводить у короткозамкнутому витку. електрорушійну силу, яка викликає струм, зміщений по фазі на 90° відносно струму котушки. Він у свою чергу створює додатковий магнітний потік Ф2, зміщений по фазі на 90° відносно основного магнітного потоку Ф1

Отже, завжди є зусилля F1 від основного або  F2 від додаткового потоку, які утримують якір.

Магнітні пускачі виготовляють реверсивні і неревер-сивні. Реверсивні пускачі мають два контактори і електричну або механічну блокіровку для запобігання одночасному вмиканню обох контакторів.

У сільському господарстві використовують магнітні пускачі серій ПМЕ, ПА і ПАЕ (табл. 4).

Умовні позначення магнітних пускачів розшифровуються так: букви ПМЕ, ПА і ПАЕ — позначення серії; перша цифра після дефіса — величина за номінальним струмом (0—4А, 1 — 10 А, 2—25 А); друга цифра — конструкція по захищеності (1 — відкриті; 2 — захищені; 3 — пиловодонепроникні); третя цифра — виконання (1 — нереверсивний без теплових реле; 2— нереверсивний з тепловими реле; 3 — реверсивний без теплового реле; 4 — реверсивний з тепловими реле; 5 — нереверсивний без теплових реле з вмонтованими кнопками «Пуск» і «Стоп»; 6 — нереверсивний з тепловими реле і вмонтованими кнопками).

При перевантаженні електродвигуна магнітний пускач автоматично вимикається завдяки дії теплових реле. У магнітних пускачах серії ПМЕ і ПАЕ третьої величини встановлені двополюсні теплові реле типу ТРН з однією партою контактів, а в пускачах ПАЕ — 4-ї, 5-ї