Электрический привод (электродвигатели)

і 6-ї величин — однополюсні реле типу ТРП. Будову і принцип роботи теплового реле типу ТРП наведено на рисунку 32.

Струм електродвигуна Iд у тепловому реле розгалужується на дві частини: більша частина струму Iн проходить через нагрівник 4, а менша Iп — через біметалеву пластину 1.

Тепло, яке виділяється нагрівником, і власне нагрівання біметалевих пластин деформують, їх, завдяки чому ліва ніжка біметалевої скоби значно відхиляється і розмикає контакти 6 і 5, які знаходяться в колі котушки пускача.

Залежно від положення упора 7 після охолодження біметалевих пластин реле ТРП саме повертається в початкове положення або кнопкою 2 ручного повернення. У теплових реле типу ТРН- повернення контактів у початкове положення здійснюється тільки вручну кнопками ручного повернення.

Теплові реле не розраховані на розривання струму короткого замикання. Тому для захисту двигуна і магнітного пускача від струму короткого замикання встановлюють запобіжник або автоматичний вимикач.

Теплові реле серії ТРН мають температурну компенсацію, завдяки чому струм спрацювання їх майже не залежить від температури навколишнього середовища. Температурна компенсація здійснюється біметалевою пластиною компенсатора внаслідок вигинання її в протилежний бік від напрямку вигинання біметалевої пластини реле.

Теплові реле серії Т. РП не мають температурної компенсації, тому струм спрацювання їх залежить від температури повітря на місці встановлення

Струм уставки залежно від температури  навколишнього повітря визначають за формулою:

Іусто = І нте[1+k(40-t)] A,                                                                   (29)

де Інте — номінальний струм теплового елемента реле, А;

t — температура навколишнього повітря, °С;

k — коефіцієнт (/с=0,006 для реле ТРП-25 І 0,005 для реле інших типів).

У теплових реле' передбачено регулювання струму уставки в межах ±25%/я. Регулятор струму уставки має п'ять поділок вправо і вліво від нульової риски. Переміщення поводка регулятора на одну поділку шкали змінює уставку струму спрацювання приблизно на 5% від номінальної.

Для захисту електродвигунів тепловий елемент реле визначають за умовою:

І нте Індв                                                                                          (30)

де Інте — номінальний струм теплового елемента реле, А;

Індв — номінальний струм електродвигуна, А.

Після вибору теплового елемента регулятор струму уставки реле встановлюють в положення, при якому

Іустндв

Апаратура захисту

Електродвигуни захищають від струмів короткого замикання, перевантаження та самозапуску.

Від струмів короткого замикання необхідно захищати всі електродвигуни плавкими запобіжниками або автоматичними вимикачами з електромагнітними розчіплювачами.

Тепловими реле магнітних пускачів і автоматичними вимикачами з тепловими розчіплювачами двигуни захищаються від перевантажень, що можливі з технологічних причин.      

Захист від самозапуску (нульовий захист) здійснюється контакторами, магнітними пускачами, а також автоматичними вимикачами з розчіплювачами мінімальної напруги.

Плавкі запобіжники - найпростіші і найдешевші апарати для захисту електричних мереж, електродвигунів й іншого електрообладнання від струмів короткого замикання та надмірних струмів навантаження.

5. Технічна характеристика плавких запобіжників 

                   Номінальний струм, А

Тип запобіжника