Электрический привод (электродвигатели)

при рекуперативному гальмуванні є продовженням характеристики дви-гунного режиму в II квадранті (рис. 23, а).

Гальмування противмиканням здійснюється обертанням ротора в напрямку, протилежному обертанню магнітного поля статора. Таке гальмування відбувається, наприклад, при гальмівному спуску вантажу, коли ротор двигуна під дією вантажу обертається проти напрямку магнітного поля статора (рис. 23, б). Гальмування противмикання виникає при перемиканні двох фаз обмотки статора. При цьому ротор двигуна за інерцією деякий час буде продовжувати обертатить у попередньому напрямку, в той час як напрямок обертання поля статора змінився, в результаті виникає гальмівний момент. Після зупинки ротора двигун треба вимкнути з мережі, щоб він не почав обертатися у протилежному напрямку. Механічна характеристика при такому гальмуванні знаходиться у II квадранті (рис. 23, в).

Для динамічного гальмування (рис. 23, г) на обмотку статора двигуна подають постійний струм. Треба мати на увазі, що опір обмоток статора при живленні їх постійним струмом значно менший, ніж при змінному струмі. Тому для обмеження сили струму до них підводять знижену напругу (не більше 10% номінальної напруги змінного струму)

При такому гальмуванні двигун працює в режимі синхронного генератора, але на відміну від рекуперативного енергія гальмування не віддається в мережу, а витрачається на нагрівання ротора двигуна.  

Пуск асинхронних електродвигунів

Обмотки фаз статора асинхронного електродвигуна з'єднують зіркою або трикутником залежно від напруги мережі та номінальної напруги двигуна.

Початок та кінець виводів обмоток статора трифазного асинхронного електродвигуна згідно з ГОСТ 183— 74 мають такі позначення:

перша фаза — СІ, С4; друга — С2, С5; третя — СЗ, С6.

При з'єднанні обмоток, двигуна зіркою всі кінці обмоток С4, С5 і С6 з'єднують в одну точку, а початки обмоток СІ, С2 і СЗ вмикають в мережу (рис. 24, а).

Для з'єднання обмоток трикутником кінець першої фази С4 з'єднують з початком другої С2, кінець другої С5 — з початком третьої СЗ, кінець третьої С6 — з початком першої СІ (рис. 24, б).

З'єднання зіркою або трикутником використовується відповідно при вмиканні на більшу або меншу напругу електромережі.

Якщо заводські позначення виводів обмоток не збереглися, то їх визначають так. Спочатку за допомогою контрольної лампи, вольтметра або мегомметра знаходять попарно кінці обмоток і позначають виводи обмоток першої, другої і третьої фаз. Для цього один фазний провід мережі з послідовно ввімкненим вольтметром або лампою приєднують до одного з виводів обмотки, а нульовим проводом мережі по черзі доторкуються до вільних кінців обмоток статора доти, поки вольтметр не покаже напруги (або не загориться лампа). Це означає, що обидва виводи обмотки належать одній фазі. При визначенні обмоток омметром (мегомметром) один затискач приєднують до одного з виводів обмотки, а проводом від другого затискача по черзі доторкуються до всіх вільних виводів двигуна та обертають ручку приладу. Якщо стрілка мегомметра стане на нульову поділку шкали,, отже, обидва виводи належать одній фазі.

Щоб відшукати початок і кінець об мотки кожної фази, до виводів однієї фази приєднують вольтметр змінного струму на 5—10 В, а дві інші

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>