Электрический привод (электродвигатели)

style="font-size: Регулювання частоти обертання асинхронних електродвигунів

Підставивши рівняння (12) значення частоти обертання магнітного поля статора з рівняння (13), одержують вираз для частоти обертання асинхронного електродвигуна:

об/хв,       (18)

де f — частота струму в обмотках статора, Гц;

р — число пар полюсів обмотки статора;

S — ковзання.

Отже, регулювати частоту обертання асинхронного двигуна можна трьома способами: зміною частоти струму в обмотці статора; зміною числа пар полюсів обмотки статора; введенням у коло ротора додаткових опорів, які викликають збільшення ковзання і відповідно зменшення частоти обертання двигуна. Останній спосіб використовують лише для двигунів з фазним ротором.

Для частотного регулювання необхідні перетворювачі частоти електромашинні або статичні. Статичні перетворювачі частоти на основі тиристорів, магнітних підсилювачів досить складні та дорогі і тому мало використовуються в сільському господарстві. Машинні перетворювачі з частотою 200 Тц застосовуються для машинок, якими стрижуть овець, та електроінструментів. При такій частоті асинхронний двигун з однією парою полюсів має синхронну частоту обертання 12000 об/хв. Тоді значно зменшуються розміри і маса двигуна, що має велике значення для ручних електроінструментів.

На практиці найчастіше частоту обертання асинхронних короткозамкнутих двигунів регулюють зміною числа пар полюсів обмотки статора. Таке регулювання можливе лише -в спеціальних багатошвидкісних електродвигунах. Кожна фазна обмотка статора їх секціонована (має вивод із середини) або складається з двох окремих обмоток, що дозволяє одержувати різні числа пар полюсів. Виготовляються електродвигуни з двома , трьома і чотирма фіксованими швидкостями обертання, наприклад 3000/1500/1000 об/хв. Під час перемикання обмоток . виникають великі кидки струму і моменту, тому перемикання необхідно виконувати при повній зупинці двигуна або при роботі на холостому ходу

Якщо      перемикати обмотки багатошвидкісного двигуна з трикутника на подвійну зірку, то його потужність залишається незмінною, а момент при збільшенні частоти обертання зменшується. Переключаючи обмотки з зірки на подвійну зірку, постійним залишається момент, а потужність при збільшенні частоти обертання зростає.

Багатошвидкісні асинхронні електродвигуни використовують для привода металообробних верстатів, що значно спрощує їх кінематичну схему, вентиляторів з регулюванням продуктивності та інших машин і механізмів.

У двигунах з підвищеним ковзанням частоту обертання регулюють зміною величини підведеної до статора напруги. Цей спосіб використовують у комплектах вентиляційного обладнання «Климат-4» «Климат-2» та «Климат-3» для регулювання об'ємної подачі витяжних вентиляторів серії ВО. Привод цих вентиляторів здійснюється від електродвигунів типу Д80А4ПУЗ, Д80В6ПУЗ та Д100/-6П, які мають велике критичне-ковзання (Sк = 0,6). Живляться двигуни від автотрансформатора АТ=10 з відпайками. Найбільшу частоту обертання електродвигун має при напрузі живлення 380 В. Перемикаючи двигун на відповідні відпайки автотрансформатора, забезпечують швидкість обертання 66% і 33% від найбільшої.

Нагрівання електродвигунів      

Перетворення споживаної . двигуном електричної енергії в механічну супроводжується її втратами. Вони складаються із втрат: на подолання сил тертя у підшипниках; в стальних листах осердя статора і ротора, обумовлених гістерезисом і вихровими струмами; в обмотках статора і ротора. Всі втрати енергії в двигуні виділяються у вигляді тепла, що призводить до його нагрівання.

Температура нагрівання з часом зростає нерівномірно. Спочатку тепло майже повністю витрачається на підвищення температури

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>