Электрогазосварщик

станціях технічного обслуговування тощо. Таким чином, професія електрогазозварника має сталий попит на ринку праці.

Ризик безробіття у зварників мінімальний і пов'язаний перш за все з недостатньою кваліфікацією та досвідом роботи. Висококваліфіковані електрогазозварники, які володіють суміжними професіями, мають більші шанси щодо працевлаштування, в тому числі в порядку міждержавного обміну робочою силою.

Ймовірність працевлаштування за професією електрогазозварника досить висока.

Професія електрогазозварника має сталий попит на регіональному ринку праці на підприємствах таких видів економічної діяльності:

будівництво;

транспорт;

обробна та добувна промисловість;

операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам;

охорона здоров'я та соціальна допомога.

Ризик безробіття у зварників мінімальний і пов'язаний перш за все з недостатньою кваліфікацію та досвідом роботи.

Підвищені вимоги, що в сучасних умовах висувають роботодавці до кваліфікації та якості робочої сили, стимулюють електрогазозварників до осягнення більш складних професійних знань, висот професійної майстерності. Саме тому вони постійно підвищують власну кваліфікацію шляхом подальшого професійного навчання. Його формами є: навчання безпосередньо на виробництві, виробничо-технічних курсах, курсах цільового призначення, курсах навчання другій (суміжній) професії.

Висока кваліфікація і грунтовні знання щодо організації та технології виконання зварювальних робіт досягаються через систему вищої спеціалізованої освіти політехнічного профілю.

Спеціалізація у межах конкретних професії

Продуктивність і якість зварювання, та, зрештою, і заробіток зварника залежать не тільки від обладнання, матеріалів, прийомів і навичок, то застосовуються, але й від його кваліфікації. Саме через це зварнику необхідно постійно опановувати сучасні передові технології.

В межах основної професії він може працювати електрозварником труб на стані, зварником на електронно-променевих, лазерних апаратах, газозварником, газорізальником, електрозварником ручного зварювання, зварником арматурних сіток та каркасів, зварником електровакуумних приладів, термітного зварювання та зварником на машинах контактного зварювання.

Повинен знати

основи будови електрозварювальних машин і апаратів, газозварювальної і газорізальної апаратури;

правила користування газовими пальниками, редукторами, балонами;

способи і основні прийоми прихоплювання;

форми обробки швів;

загальні відомості про зварювальні матеріали і захисні гази;

кольори маркірування балонів і правила роботи з ними;

технологічний процес виконуваної роботи;

правила технічної експлуатації і догляду за електрогазозварювальним обладнанням, пристроями та інструментами, способи виявлення і усунення неполадок у їх роботі;

способи економічного і раціонального використання матеріальних ресурсів;

норми витрачання пального, енергії, сировини і матеріалів у різних режимах роботи;

необхідні заходи щодо охорони та покращення умов праці;

правила кисневого різання бензорізальними і газорізальними апаратами сталевого важчого лому;

види зварювальних з'єднань і типи швів:

види кромок виробів для зварювання;

типи розділу і позначено зварювальних швів на кресленнях;

основні властивості електродів, зварювального металу, сплавів, газів і рідин, що використовуються у роботі;

норми тиску газу в балонах;

призначення і маркірування зварних

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Похожие работы