Электрогазосварщик

газоелектричне прямолінійне та криволінійне різання в різних положеннях складних деталей з різних сталей, кольорових металів та сплавів;

вести киснево-флюсове різання деталей в високохромистих та хромонікелевих сталей і чавуну, кисневе різання судових об'єктів на плаву;

проводити автоматичне та напівавтоматичне зварювання складних деталей, вузлів, конструкцій та трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів та сплавів;

виконувати автоматичне зварювання складних, будівельних та технологічних конструкцій;

проводити ручне електродугове повітряне стругання складних деталей з різних сталей, кольорових металів;

зварювати конструкції з чавуну, вести заварку дефектів складних деталей машин, механізмів і конструкцій;

читати креслення складних зварних металоконструкцій.

повинен знати:

будову електрогазозварювальної та газорізальної апаратури, автоматів та напівавтоматів;

особливості зварювання та електродугового стругання у режимі змінного та постійного струму;

механічні властивості зварюваних металів, принципи підбору режиму зварювання, марки та типи електродів;

загальні відомості про методи зберігання та використання газів, що застосовуються при газовому зварюванні та різанні легованої сталі.Електрогазозварник       5-й розряд повинен уміти:

проводити ручне, дугове, плазмове і газове зварювання складних деталей, вузлів та конструкцій з різних сталей, чавуну і кольорових металів;

виконувати кисневе та плазмове прямолінійне і горизонтальне різання особливо складних деталей із різних сталей, чавуну, кольорових металів;

вести автоматичне та механізоване зварювання особливо складних деталей, конструкцій і вузлів;

проводити ручне електродугове повітряне стругання особливо складних деталей із різних сталей, чавуну, кольорових металів у різних положеннях;

виконувати зварювання блочних конструкцій в усіх просторових положеннях;

проводити заварювання та наплавлення тріщин і раковин у тонкостінних виробах і у виробах з важкодоступними для зварювання місцями;

робити термообробку газовим пальником зварювальних стиків після зварювання.

повинен знати:

електричні схеми і конструкції різних зварювальних машин, автоматів, напівавтоматів і джерел живлення;

технологічні особливості зварюваних металів;

технологічну послідовність накладання швів і режими зварювання;

способи контролю і випробування зварних швів;

наслідки впливу термічної обробки зварного шва, особливості різання металів під водою.Електрогазозварник   5-й розряд повинен уміти:

виконувати ручне дугове, плазмове і газове зварювання деталей і вузлів з різних видів сталей, чавуну і кольорових металів, що призначені для роботи під динамічними і вібраційними навантаженням та високим тиском;

проводити автоматизоване зварювання складних конструкцій із легованих спеціальних сталей, титанових та інших сплавів на автоматах, оснащених телевізійним, фотоелектронним та іншим обладнанням, автоматичними маніпуляторами (роботами);

виконувати механизоване зварювання особливо складних деталей, вузлів і технологічних конструкцій, призначених для роботи під дією динамічних і вібраційних навантажень, зварні шви в вертикальній площині; зварювати особливо важливі блочні конструкції в усіх просторових положеннях.

повинен знати:

різновиди титанових сплавів, їх механічні і зварні властивості;

кінематичні схеми зварювальних автоматів і напівавтоматів;

основи програмування зварювальних роботів і роботи з робототехнічними комплексами;

види корозії і

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Похожие работы