Электрогазосварщик

style="text-align: Електрична дуга розплавлює електрод і створює шар металевої рідини. Зварник слідкує за заповнюваністю шва, його якістю. Він вирішує, в якому випадку і під яким кутом змінити нахил електроду, напрям та швидкість його пересування, очищає розплавлений метал від шлаків, не допускає їх попадання в шов. Шлаки - це окисли та закиси заліза, що утворюються при взаємодії розплавленої сталі з киснем повітря. Окисли заліза не розчиняються у розплавленій сталі і можуть залишатися в середині зварного шва у вигляді шлакових включень, що знеміцнюють його. Існують спеціальні способи захисту розплавленого металу від дії кисню та азоту, які знижують його якість. При ручному зварюванні для цього найчастіше застосовують так звані електродні обмазки з матеріалу, складові якого утворюють з киснем або азотом хімічні сполуки, що легко піднімаються на поверхню розплавленого металу, звідки їх легко зібрати. Для отримання монолітних і міцних швів електрогазозварник повинен добре розумітися на властивостях і призначенні різних електродних обмазок.

Він також повинен добре знати правила обслуговування електрозварювальної апаратури, механічні та технологічні властивості зварюваних металів, марки і типи електродів, види зварних з'єднань, типи швів, режими зварювання, способи випробування зварних швів, види дефектів і способи їх попередження та усунення, правила техніки безпеки.

Електрогазозварник повинен вміти виконувати роботи з ручного та автоматизованого дугового, газоелектричного і газового зварювання деталей, читати креслення, визначати основні причини браку і усувати їх, застосовувати раціональні прийоми роботи, економно використовувати матеріали і електроенергію, дотримуватись правил техніки безпеки.

Тип діяльності

За класифікацією Клімова Є. О. професія електрогазозварника відноситься до типу "людина - техніка" і пов'язана з виробництвом і обробкою металу.

Праця електрогазозварника належить до класу перетворюючих професій ручної праці і здійснюється переважно на відкритому повітрі в умовах перепадів температури і вологості

Засоби виробництва (матеріали, інструменти, устаткування)

Процес електрозварювання полягає в тому, що електрична дуга нагріває до плавлення краї зварюваного металу і кінцівку електроду. Цей розплавлений метал після охолодження утворює шов. Зварний електрод являє собою дротик з металу, близького за складом до зварюваного, із спеціальною обмазкою. В діаметрі електрод 1-6 мм, довжина 250-400 мм. Температура зварювальної дуги коливається від 5000 до 12000 градусів. Зварювальна дуга виникає при короткочасному дотику електрода до зварювального металу. Довжина зварювальноі дуги підтримується зварником у рамках 3-6 мм. Для живлення дуги використовується електричний постійний або змінний струм великої напруги, який отримують від спеціального джерела живлення (зварювальний трансформатор, перетворювач чи випрямляч), від якого струм подається до електродотримача і виробу.

При ручному дуговому зварюванні в руках, зварника завжди знаходиться електродотримач - пристрій, до якого кріпиться електрод. Існує багато різноманітних типів і моделей електродотримачів, але всі вони повинні відповідати певним вимогам: зварний електрод повинен швидко і надійно кріпитися до тримача; після згорання електроду кінець, що залишився, повинен легко виходити; руки зварника повинні бути надійно захищені від дії електричного струму і від опіку тримачем.

У роботі зварник застосовує різні інструменти. Спеціальна металева щітка використовується для очищення металу від окалини або іржі. Зубило необхідне для зняття кірки шлаків після зварювання. Для з'єднання електричних схем і ремонту джерел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Похожие работы