Электрогазосварщик

металів тощо сприяють розвитку інтелектуальної сфери особи зварника і підвищують престиж цієї професії.

Робота зварника творча. Вона спрямована на пошук нових шляхів і рішень, поглиблення знань, виховання ініціативи.

Вимоги до емоційно-вольової сфери

Робота в важких умовах, виконання одноманітних операцій вимагають від зварника емоційної стійкості, розвинутої вольової регуляції. Почуття спокою і впевненості в собі допомагають зварнику справлятися з виробничими завданнями швидше, чіткіше та з високою якістю виконання.

Вимоги до морально-ділових якостей

Зварнику повинні бути притаманні самостійність, рішучість, акуратність у роботі, зібраність, наполегливість у подоланні труднощів, відповідальність. Ці якості забезпечують йому досягання високої продуктивності праці.

Отримати професію електрогазозварника можна в професійно-технічному училищі, безпосередньо на виробництві, в навчально-курсових комбінатах.

Електрогазоварником можна стати зразу після школи. Ця професія більше підходить молодим людям, які мають навички роботи з технікою, з рішучим, ціленаправленим характером, волею і самодисципліною.

Підготовка робітників здійснюється в профтехучилищах шляхом індивідуального або курсового навчання безпосередньо на виробництві, на короткотермінових курсах, у навчально-виробничих комбінатах, зокрема за направленням державної служби зайнятості.

Висококваліфікованих фахівців готують вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації.

Електрогазозварники можуть отримати вищу освіту в вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації і стати інженерами.

ВУЗ дає інженеру-зварнику глибокі теоретичні знання і практичні навички, принципи наукової організації праці

Загальні умови та вимоги щодо вступу до професійно-технічного навчального закладу

В училища приймаються юнаки, які мають базову або повну загальну середню освіту. Строки навчання від 1 до 3 років.

На цю професію училища приймають юнаків і дівчат віком з 16. 5 років.

Для випускників ПТУ передбачені пільги при вступі в технікуми та інститути.

Термін навчання електрогазозварників на виробництві встановлюється від 3 до 6 місяців.

Після закінчення навчання випускникам присвоюється певний кваліфікаційний розряд відповідно до вимог "Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника".

Випускникам видається відповідний документ державного зразка про присвоєння виробничої кваліфікації (свідоцтво, диплом).

Матеріальне заохочення до професійного навчання

Учні ПТУ отримують спецодяг, забезпечуються гуртожитком і по можливості харчуванням. Під час виробничого навчання вони отримують 33% від заробленої суми.

Клієнти служби зайнятості отримують стипендію, забезпечуються безкоштовно гуртожитком.

Права за заохочення учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів

Учні (слухачі) професійно-технічних навчальних закладів відповідно до Закону "Про професійно-технічну освіту" мають право на:

матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

матеріальну допомогу (стипендію):

оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з чинним законодавством;

безкоштовне медичне обслуговування.

Провідні навчальні дисципліни

На виробництві попередньо майбутні електрогазозварники знайомляться з вимогами до робота за фахом зварника на даному підприємстві, умовами праці, заробітною платою, правилами внутрішнього розпорядку і загальними правилами безпеки.

Для зварників теоретичне навчання в ПТУ полягає у вивченні технології основних

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Похожие работы