Электронная цифровая подпись - международные и национальные правовые аспекты

ключів; блокує, скасовує та поновлює посилені сертифікати ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів; проводить електронні реєстри чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів; забезпечує цілодобово доступ засвідчу вальних центрів та центрів сертифікації ключів до посилених сертифікатів ключів та відповідних електронних реєстрів через загальнодоступні телекомунікаційні канали тощо.

Контролюючий орган — це центральний орган виконавчої влади у сфері криптографічного захисту інформації, уповноважений перевіряти дотримання вимог Закону "Про електронний цифровий підпис" центральним засвідчувальним органом, засвідчувальними центрами та центрами сертифікації ключів. Контролюючим органом в Україні встановлена Адміністрація Держспецзв'язку.

Центр сертифікації ключів (далі - ЦСК) безпосередньо надає послуги ЕЦП. Ним може бути юридична чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, який надає послуги у сфері ЕЦП й засвідчує свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі. Можуть функціонувати два типи надавачів послуг у сфері ЕЦП - центр сертифікації ключів й акредитований центр сертифікації ключів. Акредитованим центром сертифікації є такий, що пройшов добровільну процедуру акредитації на здатність виконувати функції щодо обслуговування посилених сертифікатів. Такий ЦСК використовує лише надійні засоби ЕЦП, які мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації [9].

Для втілення у практику вищеназваних законів протягом 2004 року Кабінетом Міністрів України прийнято ряд постанов, а саме: „Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу" (від 26 травня 2004 р. № 680); „Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів" (від 13 липня 2004 р. № 903); „Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган" (від 28 жовтня 2004 р. №1451); „Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності" (№1452 від 28 жовтня 2004 р. ); „Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади" (№1453 від 28 жовтня 2004 р. ); „Про затвердження Порядку обов'язкової передачі документованої інформації" (№ 1454 від 28 жовтня 2004 р. ) [7]

Зміст цих постанов визначено в їхніх назвах, детальний аналіз урегульованих у них процесів не є метою цієї роботи.

Функціонування ЕЦП відбувається таким чином. Фізична або юридична особа, яка бажає стати учасником системи ЕЦП (підписувач), звертається у центр сертифікації ключів (або акредитований ЦСК), який здійснює ідентифікацію заявника і формування для нього сертифіката (посиленого сертифіката). Новий сертифікат переміщується до бази даних дійсних сертифікатів ЦСК та стає доступним для всіх користувачів по загальнодоступних телекомунікаційних каналах. Тепер підписувач при створенні електронного документа може додавати до нього власний ЕЦП. Отримувач, одержавши підписане повідомлення, звертається до бази даних сертифікатів, за ідентифікаційними даними відправника перевіряє статус сертифіката (чинний, заблокований, скасований). Якщо сертифікат дійсний на момент перевірки ЕЦП, за допомогою відкритого ключа відправника виконується перевірка його підпису.

Перший центр сертифікації ключів було акредитовано в Україні у січні 2006 р. На 01. 03. 2011 р. функціонує 14 таких центрів (один із них - державне підприємство "Центр автентифікації національної системи конфіденційного зв'язку" Державного підприємства "Українські спеціальні системи"). Більшість центрів має до 30 регіональних представництв. Також діє чотири неакредитованих ЦСК. Крім того, зареєстровано також 16 засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів [9].

Обслуговування сертифікатів відкритих ключів акредитованих

1 2 3 4 5

Похожие работы