Электронная цифровая подпись - международные и национальные правовые аспекты

ЦСК здійснює технологічний центр ЦЗО, створений на базі Державного підприємства "Державний центр інформаційних ресурсів України".

В Україні продовжується процес удосконалення законодавства про цифровий підпис.

 

ВИСНОВКИ 

Поширення обміну „електронними документами" та підвищення вимог до достовірності отриманої банківської, економічної, правової, технічної та іншої важливої інформації розширюють сфери застосування цифрового підпису (ЦП). Використання комп'ютерних мереж для передачі даних через кордони потребує не тільки технічної сумісності процедур, але й їхньої правової узгодженості.

Рад міждержавних актів установлюють умови надання електронній кореспонденції статусу документів, що мають юридичну силу, а саме: „Правовий посібник з електронному переказу коштів" Комісії ООН з права та міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) від 1987 p. , Типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про електронну торгівлю» від 1996 p. , Типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про електронні підписи», прийнятий у 2001 році, та Конвенція Організації Об'єднаних Націй „Про використання електронних повідомлень у міжнародних договорах" 2005 р. Остання має силу закону для держав, що її підписали, у повній відповідності з міжнародними правовими процедурами.

Порівняння змісту міжнародних та національних правових актів дозволяє зробити висновок, що в Україні створена законодавча база ЕЦП. У державі функціонує Національна система електронного цифрового підпису, а відповідні органи надають користувачам послуги ЕЦП.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Фергюсон Н. , Шнайер Б. Практическая криптография. [Текст] / Нильс Фергюсон, Брюс Шнайер. - М. : Вильяме, 2005. - 424 с. - ISBN 5-8459-0733-0.

2. Руководство по GnuPG. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www. gentoo. org/doc/ru/gnupg-user. xml - Загол. з екрана.

3. „Правовий посібник по електронному переказу коштів" Комісії ООН по праву та міжнародній торгівлі (ЮНСІТРАЛ) від 1987 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. uncitral. org/uncitral/ru/ - Загол. з екрана.

4. Типовий закон «Про електронну торгівлю» Комісії ООН по праву та міжнародній торгівлі (ЮНСІТРАЛ), 1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. uncitral. org/uncitral/ru/ - Загол. з екрана.

5

Типовий закон «Про електронні підписи» Комісії ООН по праву та міжнародній торгівлі (ЮНСІТРАЛ), 2001 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www. uncitral. org/uncitral/ru/ - Загол. з екрана.

6. Конвенція Організації Об'єднаних Націй „Об использовании электронных сообщений в международных договорах". [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www. ifap. ru/pr/2005/051128aa. htm - Загол. з екрана.

7. Сайт Верховної Ради України „Законодавство". [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. rada. gov. ua - Загол. з екрана.

8. ДСТУ 4145-2002 "Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння". [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. dssu. gov. ua/ - Загол. з екрана. .

9. Центральний засвсідчувальний орган. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www. czo. gov. ua - Загол. з екрана.

1 2 3 4 5

Похожие работы