Электронный учебник

При дотриманні цього принципу погляд учня привертається до зони акценту. Для створення  такого акценту можна використовувати різноманітні  засоби: розміщення важливих повідомлень у центрі  поля, виділення їх від іншої інформації вільним простором, застосування яскравого кольору. Варто  уникати зайвих прикрас, зловживань кольором, надлишкового кодування і великого обсягу інформації, що вводиться. Рекомендується, наприклад, використовувати не більш 90 % площі екрана.

 Підказки необхідно спеціально виділяти за допомогою кольору. Для них бажано відвести визначену зону екрана.

 Необхідно виділяти критичну інформацію,  незвичайні дані, елементи, що вимагають зміни, повідомлення високого пріоритету, помилки введення, попередження про наслідки команди і т. п.   Для того, щоб привернути увагу учнів  до  основного  об'єкту,  доцільно  використовувати  кольорову пляму: самим яскравим кольором зображується  основний об'єкт, інші його частини – додатковим. Якщо кольорова гама будується без обліку психології сприйняття малюнка, це затрудняє виділення  головного, приводить до стомлення зору.

 Потрібно враховувати, що світлі кольори на темному  фоні здаються наближеними до глядача, а темні на  світлому – вилученими. У тих випадках, коли мова  йде про евристичні рекомендації, колір можна  погоджувати зі звичайним зображенням: червоний –  заборона, зелений – рекомендація, жовтий – обережність.

 Принцип єдності вимагає, щоб елементи зображення виглядали взаємозалежними, правильно співвідносилися по розміру, формі, кольору. З цією метою  необхідно подбати про упорядкування організації  даних

Вони можуть бути організовані послідовно, функціонально, по значимості. При цьому  учня варто ознайомити з принципом розташування даних.

  Варто подбати про те, щоб ідентичні дані були представлені уніфіковано, а різнопланові – по-різному.  

Для передачі розмежування потрібно використовувати  контрастні кольори, а для передачі подібності – схожі,  але різні. Представлення інформації повинне бути уніфікованим і логічним.

  Для досягнення єдності зображення вцілому  використовуються рамки, осі, поля. Враження єдності  групи створює вільний простір навколо них.   Вважається, що урівноважене зображення створює у користувача відчуття стабільності і надійності,  а неврівноважене викликає стрес.

 Для правильного розподілу візуальної ваги на екрані дисплея необхідно пам'ятати, що будь-який  хроматичний колір сприймається важче, ніж ахроматичні – білий і чорний; великі предмети сприймаються  важче маленьких; чорне важче білого, неправильні форми важче правильних.

 Принцип рівноваги (балансу) вимагає рівномірного розподілу оптичної ваги зображень.   Оскільки одні об'єкти  сприймаються  як більш важкі, а інші як більш легкі, необхідно розподіляти цю оптичну вагу рівномірно по обидва боки зображення.

 Інформація   не повинна скупчуватися на одній  стороні екрану, логічні групи інформації повинні продумано розміщуватися в просторі, заголовки  добре центруватися.

Незважаючи на те що більшість учнів сприймає інформацію на слух гірше, ніж задопомогою  зору, все-таки не слід ігнорувати використання  звуку навіть тоді, коли засвоєння мовних навичок  не є метою навчання. Однак при цьому варто мати на увазі, що час переробки звукової інформації більше, ніж зорової, і багаторазове звернення до неї викликає більше труднощів, ніж до зорової  інформації.

 Для ефективного застосування звуку необхідно чітко представити, з якою метою він використовується,  наприклад, для кращого засвоєння  вимови чи  щоб звернути увагу на деякі аспекти досліджуваного матеріалу, використовувати його для активації  пізнавальної діяльності учнів,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы