Электронный учебник

Електронний підручник

План

  1. Вступ.
  2. Огляд засобів створення навчальних програм і формування вимог до підручника.
  • Системи на основі лінійного тексту.
  • Мультимедійні навчальні системи.
  • Системи на основі гіпертексту.
  • Формулювання вимог до підручника.

3. Етапи створення електронного підручника.

4. Принципи викладу матеріалу.

5. Висновок.

6. Список літератури.


Вступ

 За останні десятиліття спостерігається істотне збільшення обсягів і складності навчальних матеріалів, досліджуваних у середній і вищій школах. При цьому в     багатьох навчальних закладах спостерігається недолік висококваліфікованих викладацьких кадрів. Великі труднощі часто виникають при оперативній підготовці, виготовленні і поширенні навчальних посібників різних видів. Зазначені фактори негативно позначаються на якості підготовки тих, хто навчається. У зв'язку з цим велику увагу приділяють застосуванню прогресивних методик навчання, у тому числі  використання обчислювальної техніки.

 Програми, призначені для передачі  знань і умінь, одержали назву «Автоматизовані навчальні системи» (АНС)

Інтерес до розробки АНС спостерігається з кінця 50-х — початку 60-х років.

  Розвиток навчальних систем у даний час йде в напрямку надання їм властивості адаптації до цілей і умов навчання.

 Протягом майже ста років психологи значну частину своїх наукових зусиль витрачали на те, щоб зрозуміти процес навчання. При цьому досліджувалися, головним чином, фактори, що впливають на швидкість засвоєння і втрату отриманих знань. У результаті цих зусиль був установлений ряд надійних принципів, що можуть бути використані для побудови схем навчання.

Принципи   навчання   мають   пряме   відношення   до   розробки автоматизованих навчальних систем. Розглянемо коротко кожний з цих принципів:

 - Навчання йде швидше і засвоюється глибше, якщо учень виявляє активний інтерес до досліджуваного предмета.

 - Навчання буде більш ефективним, якщо форми набування знань і навичок такі, що  можуть бути перенесені в умови "реального життя", для чого вони і призначені. Звичайно це означає, що учню важливіше навчитися знаходити правильні відповіді на питання, чим просто дізнаватися їх.

 - Навчання йде швидше, якщо учень "дізнається результат" кожної своєї відповіді негайно. Якщо відповідь правильна, то учень повинен негайно одержати підтвердження цього, якщо неправильна - він настільки ж швидко повинен дізнатися про це. Навіть незначна затримка різко гальмує навчання.

 - Навчання йде швидше, якщо програма по предмету побудована за принципом послідовного ускладнення матеріалу. Заняття варто починати з найпростіших завдань, для виконання яких учень уже володіє необхідними навичками і знаннями. Постійно рівень складності матеріалу підвищується. Це продовжується доти, поки не буде досягнутий бажаний ступінь досвідченості й уміння.

 - Знання результатів своєї роботи стимулюють виконання чергового завдання. Труднощі, які необхідно переборювати, повинні виникати   послідовно одна за другою, а успішне їхнє подолання розвиває високий рівень активності.

Оскільки навчання саме по собі індивідуально, процес навчання варто організувати так, щоб кожен учень міг проходити програму відповідно своїм індивідуальним особливостям. З ряду причин одні засвоюють матеріал швидше інших, тому навчання тих і інших в одній

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы