Элементарная сенсорная психика. Нервная система простейших

Елементарна сенсорна психіка

На нижчому рівні елементарної сенсорної психіки поведінка тварин виступає в достатньо різноманітних формах, але все таки ми маємо тут справу лише з примітивними проявами психічної активності. Про таку активність, про психіку ми можемо тут говорити тому, що прості активно реагують на зміни в навколишньому їх середовищі, причому реагують на біологічно безпосередньо не значущі властивості компонентів середовища як на сигнали про появу життєво важливих умов середовища. Іншими словами, простим властива елементарна форма психічного віддзеркалення -- відчуття, тобто чутливість у власному сенсі слова. Але там, як ми вже знаємо, де з'являється здібність до відчуття, починається психіка.

Навіть нижчий рівень психічного віддзеркалення не є нижчим рівнем віддзеркалення взагалі, що існує в живій природі: рослинам властиво допсихічне віддзеркалення, при якому мають місце лише процеси, які дратують. Проте елементи такого допсихічного віддзеркалення зустрічаються і у простих.

Великий інтерес маюсть в цьому відношенні, як і взагалі для розуміння умов зародження психічного віддзеркалення, реакції простих на температуру. Тут безпосередньо необхідна для підтримки життя енергія ще тотожна опосередкованій енергії, що сигналізує про наявність життєво необхідного компоненту середовища.

Ще на початку нашого століття М. Мендельсон встановив, що у інфузорій реакції на зміни температури стають все більш диференційованими у міру наближення до нікому термічному оптимуму. Так, у Paramecium aurelia такий оптимум знаходиться в межах +24. . . +28° температури води. При +6. . . +15° інфузорія реагує на різниці температури від 0,06 до 0,08°, при +20. .

+24° же — на різниці від 0,02 до 0,005°. Але за сучасними даними цей вигляд добре переносить і низькі температури і навіть заморожування до -30° і більш.

Разом з тим у простих специфічні терморецептори, тобто спеціальні утворення, службовці, для сприйняття змін температури середовища не виявлені. (Достовірно такі рецептори невідомі і для інших безхребетних. ) Свого часу Г. Дженнінгс вважав, що у інфузорії (туфельки) передній кінець тіла особливо чутливий відносно температурних роздратувань. Проте згодом О. Келер показав, що у туфельки, що розрізає на дві частини, передній і задній кінці тіла поводяться в цьому відношенні в принципі так само, як ціла тварина. Звідси напрошується вивід, що реакція на зміни температури є у простих властивістю всієї протоплазми. Можливо, що реакції простих на термічні роздратування ще схожі з біохімічними реакціями типу ферментативних процесів.

Очевидно, все це і відповідає тій обставині, що для організму простого теплова енергія ще не розчленовується на джерело життєдіяльності і сигнал про наявність такого джерела. У зв'язку з цим відсутні і спеціальні терморецептори. Ми маємо, отже, тут приклад «співіснування» у простих допсихічного і психічного віддзеркалення.

Цікаво, що відсутність терморецепторів не робить реакції простих менш виразними, чим їх реакції на інші зовнішні агенти. Як було показано, ці реакції виявляються в таксисах (в даному випадку термотаксисах) і кінезах.

Ще виразніше «співіснування» допсихічного і психічного віддзеркалення виступає у нижчих представників типу. У евглени воно обумовлене і наявністю разом з твариною, рослинного, аутотрофного типу живлення, чому евглена однаковою мірою відноситься і до рослин і до твариною.

З іншого боку, ми знаємо, що якості психічного віддзеркалення визначаються тим, наскільки розвинені здібності до руху, просторово-часовій орієнтації і до зміни природженої поведінки. У простих ми зустрічаємо різноманітні форми пересування у водному середовищі, але тільки на найпримітивнішому рівні інстинктивної поведінки — кінезів. Орієнтація поведінки здійснюється тільки на

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные