Элементы конструктивных производственных зданий

колонами в подовжньому напрямі, зване кроком рам, також приймають кратним 6 м (зазвичай 6 або 12 м). У багатопролітних будівлях в середніх рядах відстань між колонами може бути збільшена до 18 або 24 м, але в цьому випадку необхідне застосування підкроквяних ферм. Для підтримки стінної огорожі, палітурок скління, воріт і інших елементів встановлюють торцевий (мал. 3) і, якщо необхідно, подовжній фахверк, що складається із стійок (колон), ригелів і розпірок. При самонесущих цегляних стінах, а також при захищаючих конструкціях із стінних збірних панелей і кроці колон, рівному довжині панелі, подовжній фахверк відсутній. Елементи фахверка сприймають і горизонтальні вітрові навантаження.

Колони, одні з основних елементів каркаса виробничої будівлі і інших конструктивних комплексів, можуть бути центрально- і нецентрально стислими (залежить від способу їх завантаження). Центрально-стислі колони застосовуються для підтримки міжповерхових перекриттів і покриттів будівель, в робочих майданчиках, шляхопроводах, естакадах і т. п. Нецентрально стислі колони влаштовують в каркасах виробничих будівель.

Колони складаються з наступних основних елементів (мал. 4): стрижень (стовбур) 4 — основний несучий елемент; головок 5, на який спирається вищерозміщена конструкція, що навантажує колону; база 3, що передає тиск від стрижня на фундамент 2 і що закріплює колону у фундаменті.

Мал. 4. Типи колон: а – суцільна постійного перетину; б, в – те ж, крізні; г – суцільна постійного перетину з консоллю для підкранової балки; д – крізна ступінчаста для крайнього ряду; е – те ж, для середнього ряду; 1 – розрахункова схема; 2 – фундамент; 3 – база; 4 – стрижень; 5 – оголовок.

У безкранових будівлях і будівлях, обладнаних підвісними кранами, колони мають постійний по висоті перетин (мал. 4, а . в). При використовуванні у виробничих будівлях мостових кранів відносно невеликої вантажопідйомності (до 15 т) також застосовують колони постійного перетину, причому навантаження від кранів передається на стрижень колони через консолі, на які спираються підкранові балки (мал. 4, г)

При мостових кранах значної вантажопідйомності влаштовують ступінчасті колони (мал. 4, д,е), в яких підкранові балки спираються на уступ нижньої ділянки колони і розташовуються по осі підкранової гілки. По конструкції колони можуть бути суцільні (мал. 5) або крізні (мал. 6). Перевага крізних колон перед суцільними полягає в тому, що, призначаючи відповідну відстань між гілками, можна отримати колону, рівностійку відносно обох головних осей як при однакових розрахункових (приведених) довжинах lХ = lY, так і при різко різних. Це забезпечує ефективніше використання матеріалу гілок і, відповідно, меншу вагу крізних колон. Проте виготовлення крізних колон складніше, трудомістко, тому дорожче.

Мал. 5. Поперечні перетини суцільних колон:

а. б, в — центрально-стислих; г, д. е - нецентрально стислих.

Складені стрижні (суцільні і крізні), аналогічні по конструкції і роботі колонам, також використовують в гідротехнічних затворах, для щогл, стріл, баштових опор, як елементи важких гратчастих ферм.

Мал. 6. Поперечні перетини крізних колон і стрижнів:

а . г — центрально-стислих; д . ж — нецентрально стислих.

1 2