Эстетическая культура юриста

План

1. Підходи до вивчення естетичної культури юриста.  

2. Особиста культура юриста.  

3. Загальна характеристика естетичної культури юриста.  

4. Зовнішня культура юриста.  

Висновок.  


1. Підходи до вивчення естетичної культури юриста

Віднесення естетики та естетичних проявів до морального контексту компонентів юридичної деонтології є. спірним питанням. Існують різні точки зору, згідно з якими, естетичну культуру правника можна віднести до:

  • психологічних особистостей, оскільки естетичні норми безпосередньо залежать від технічного розвитку людини, від розвиненого відчуття та сприйняття;
  • духовних аспектів, тому що більшість естетичних норм людина не створює - їх потрібно досліджувати, шукати як результат природи;
  • морального обґрунтування, через те, що частина естетичних норм, створюється людиною в процесі еволюційного розвитку суспільства.

Найбільша прийнятність третьої позиції пояснюється тим, що юридична робота, в першу чергу, вимагає певних стандартів, зразків, моделей

У моральній групі компонентів юридичної деонтології естетична культура юриста має найбільше проявів.

Деякі елементи естетичної культури є складовими елементами, водночас особистої і зовнішньої культури юриста, а також його службового етикету, що грунтуються на загальній та професійній моралі.

У кожної людини існує певна естетична орієнтація, яка постійно розвивається у процесі соціалізації з метою подолання одновимірності у людському розвитку.

Найбільшої уваги потребують дослідження естетичних стосунків юриста з громадянами, суспільством та природою. Естетичні засади у службовій діяльності юриста, зокрема естетична форма внутрішнього імперативу службового обов'язку, вимагають певної культури цієї діяльності.

Основним завданням правової естетики є підвищення рівня професійної естетичної свідомості юриста, що здійснюється не тільки через опанування творів літератури, а й мистецтва взагалі. Елементами правової естетики є:

• колористика (кожен колір по різному впливає на людину, відзначається на її самопочутті, емоціях, поведінці, навіть змінює пульс та кров'яний тиск);

• зовнішній і внутрішній бік проведення обрядів, церемоній, ритуалів, святкування знаменних дат, тощо. Прояви естетичної

культури юриста в якійсь мірі регулюються правовими нормами (наприклад, ритуал судового засідання);

• встановлення правил естетики у поведінці юриста як один із зовнішніх проявів естетичної культури.  

2. Особиста культура юриста

У професійній діяльності юриста значну роль відіграє його особиста культура.

До складових елементів особистої культури належить культура догляду за тілом і одягом, побутова культура тощо. Серед принципів особистої культури є порядність, охайність, доброзичливість, вірність, надійність, дотепність. Особиста культура виконує такі функції формування норм службового етикету та зовнішньої культури:

• розвиток естетичної культури;

• формування авторитету;

• дотримання службової та загальної таємниці:

• формування почуття товариськості;

• виховання вимогливості до себе;

• розвиток моральних та морально-професійних якостей;

• підвищення рівня юридичної компетенції;

• уміння критикувати і вислуховувати критику;

• дотримання норм сімейного і побутового етикету.

Особиста культура залежить

1 2 3 4 5