Этическая культура юриста

План

1. Основні принципи етичної культури юриста

2. Структура етичної культури юриста

3. Загальні вимоги, які ставляться до юристів

4. Кодекс професійної етики юриста

5. Професійно-особисті якості юриста

6. Професійна таємниця юриста

7. Моральна відповідальність юриста

 

 Етична культура юриста

 Етична культура юриста – це знання юристом його моральних прав та обов’язків та використання їх у професійній діяльності.

Мораль – це норми поведінки, які базуються на поняттях про добро і зло, честь і обов’язок, правду і справедливість.

 Мораль – це елементарні правила поведінки, особливих навичок в реалізації яких не потрібно, тому етична культура юриста включає два аспекти:

 · визнання існуючих моральних норм як необхідних регуляторів поведінки;

 · дотримання цих норм у професійній діяльності.

1. Основні принципи етичної культури юриста

1. Гуманне відношення до людини, тобто відношення до людини не як до  засобу досягнення якоїсь мети, а як до цілі;

2. Чесність і правдивість, тому що справедливості не можна досягти  нечесним шляхом;

3. Доброзичливість і чуйність, оскільки юристам часто доводиться   спілкуватись з людьми, які потрапили в складні життєві ситуації

 Однак ці риси неможна поєднувати з всепрощенням;

4. Простота і скромність. Вони потрібні юристу для того, щоб він не  був егоїстом і користолюбним;

5. Дотримання професійної таємниці. Це необхідно для об’єктивного і  повного розслідування кримінальної справи, а також, щоб не  показувати інтимне життя учасників юридичного процесу.

 Практичний аспект мають моральне відношення та моральна поведінка.

Моральне відношення –це відношення у які вступає та знаходиться юрист. Етична культура юриста містить оцінку прояви норм моралі в відношеннях «юрист-клієнт», «юрист-свідок», «юрист-колега» та інші. Це – двостороннє відношення, оскільки юрист у своїй діяльності так чи інакше у процесі діяльності торкається інтересів клієнта, колег чи інших громадян, які відповідають йому діями чи оцінюванням.

 Поведінка юриста – це об’єктивний показник його моральних якостей. Воно виражається через сукупність його вчинків, маючих моральне значення.

2. Структура етичної культури юриста

 1) наявність етичних почуттів, знань, потреб;

 2) перетворення етичних почуттів, знань, потреб в моральні установи, звички давати моральну оцінку чужої поведінки;

 3) готовність діяти, базуючись на знаннях, поступати морально – по совісті.

Базове правило юриста – робити для клієнта усе, що не заборонено законом, що він би був в змозі зробити для себе сам, маючи для цього знання та практику.

 Від рівня етичної культури юриста залежить якісне та ефективне виконання обов’язків; зберігання честі; репутації людини якій надають юридичну допомогу; престиж юриста та його колег.

Рівні проявлення етичної культури юриста:

 1) відношення юриста до своєї професійної діяльності та її результатам;

1 2 3 4 5 6 7 8