Эволюция интеллектуальной собственности

виробничих технологій. Можна зробити такий висновок що, для випадку, коли об’єкт ліцензії не готовий до промислового виробництва, передаються лише права на винахід ставка роялті буде становити 4,5%; для випадку, коли об’єкт ліцензії готовий до промислового виробництва, передаються права тільки на використання предмета ліцензії зі збереженням прав на винахід у ліцензіара, ставка роялті буде становити 7,5%; для випадку, коли об’єкт ліцензії готовий до промислового виробництва, передаються виключні права на винахід, ставка роялті буде становити 12,78%

 

Список використаної літератури

 

  1. Базидевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – К.: Знання, 2008
  2. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006
  3. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності. Навч. посіб. – К.: Кондор, 2007
  4. Ієвіня І.О. Основи інтелектуальної власності. Навч. посіб. – К.: КНТ, 2007
  5. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності. Навч. посіб. – К.: ІВУ «Видавництво «Політехніка»» Ліра, 2008
  6. Основы интеллектуальной собственности – К.: Издательский дом «Ин Юра», 1999
  7. Право Інтелектуальної власності. За редакцією Підопригори О.А. – К.: 2004
  8. Правова охорона інтелектуальної власності. Навчальоно – методичний посібник освітньо кваліфікаційного рівня «Бакалавр» - К.: 2004
  9. Роїна О.М. Інтелектуальна власність та її захист. Нормативно правове регулювання – К.: КНТ, 2006
  10. Черево Г.В. Інтелектуальна власність. Навч. посіб. – К.: Знання, 2008 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы