ФЕРЕНЦ ЛИСТ

ФЕРЕНЦ ЛІСТ 1811-1886

Діяльність Ференца Ліста, одного з найяскра­віших романтиків минулого століття, широка і багатогранна. Геніальний піаніст; диригент, му­зично-громадський діяч, викладач, письменник він проявив себе композитором-новатором, за­сновником нових музичних жанрів, форм, які значно розширили змістовні рамки інструмен­тальної музики.

Формування Ліста як людини і художника проходило поза межами батьківщини - Угорщи­ни. Однак в зрілі роки він надзвичайно пишався своїм національним похо­дженням, багатьма справами виявляв співвітчизникам вірність і любов. Бать­ківщина віддячила йому визнанням і глибокою шаною.

Дев'ять перших років життя Ференца Ліста пройшли в Угорщині, де він народився в селі Добор'ян в родині, предки якої буди селянами, ремісниками. Батько - Адам Ліст, служив у маєтках відомих князів Естергазі, виконуючи різні господарські роботи. Музично обдарований, він грав на різних інстру­ментах, писав музику. Нездійснені власні мрії про музичну кар'єру він пере­ніс на сина Ференца, який вже з чотирьох років проявив надзвичайні музичні здібності. Батько став його першим наставником у грі на фортепіано, органі, організовував йому концертні виступи в угорських містах. Успіхи хлопчика були феноменальними. П'ять угорських магнатів домовились про матеріальне забезпечення навчання Ференца. Це дозволило батькові звільнитися від слу­жби і цілком присвятити себе кар'єрі сина.

Три роки Лісти провели у Відні, де Ференц брав уроки у К. Черні, А. Сальєрі. На одному з концертів він заслужив особливу увагу Бетховена, який дав йому тему для імпровізації і, дивлячись на натхненне обличчя, рухливі і виразні руки маленького музиканта, зрозумів його талановитість. Поцілунок великого композитора Ліст пам'ятав усе життя

Наступні роки пройшли у Парижі, де на Ференца чекали болючі удари долі. Як іноземця його не прийняли до консерваторії, а в 16 років він втратив бать­ка і залишився на самоті у великому місті, де кипіли політичні пристрасті, де мистецьке життя визначалося сузір'ям блискучих імен.

В Парижі юнак завершує музичну освіту під керівництвом капельмейстера італійської опери Д. Паєра і професора консерваторії А. Рейхи, чеха за похо­дженням, друга Бетховена, викладача багатьох знаменитих французьких му­зикантів.

Ліст не загубився у складній атмосфері міста і швидко набув популярність як піаніст-віртуоз. Цікавість до знань, прагнення розібратись у складних жит­тєвих, філософських, мистецьких проблемах заставили його багато читати, шукати спілкування з розумними досвідченими людьми. Велике значення ма­ли контакти і дружні стосунки з Н. Паганіні, Ф. Шопеном, Г. Берліозом.

До 1847 року продовжувалася активна концертна діяльність Ліста, його чи­сленні виступи в багатьох країнах, містах Європи супроводжувались фуро­ром, ставали видатною подією. Величезний репертуар надав йому можливість вперше у світовій концертній практиці давати сольні концерти. Для цієї мети він робив багато транскрипцій творів різних композиторів. Його вибір часто носив просвітницький характер. В його перекладі звучали симфонії Бетхове­на, Берлюза, оперні увертюри і сцени, він писав на них фантазії, парафрази, варіації. Працюючи з музикою різних авторів, Ліст завжди намагався зберегти зміст першоджерела, лише передати його специфічними фортепіанними за­собами. Прикладом такого роду

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные