ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

ФІНАНСУВАННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

 Фінансування  діяльності  Державної метрологічної служби

Фінансування  діяльності  Державної  метрологічної  служби здійснюється за рахунок:

  • коштів державного бюджету;
  • надходжень від  виконання  робіт із державного метрологічного контролю,  інших  метрологічних  робіт  та  надання  метрологічних послуг;
  • коштів від виконання науково-дослідних робіт;
  • інших надходжень, передбачених законом.

Обов'язковому  фінансуванню  за  рахунок коштів Державного бюджету України підлягають:

  • фундаментальні дослідження   та    розроблення    нормативних документів у галузі метрології;
  • створення, вдосконалення,     придбання,     утримання     та експлуатація державних еталонів;
  • роботи, пов'язані з діяльністю державних служб єдиного часу і еталонних  частот,  стандартних  зразків  складу  та  властивостей речовин і матеріалів,  стандартних довідкових  даних  про  фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;
  • роботи, пов'язані  з  виконанням державних та багатогалузевих науково-технічних програм у галузі метрології;
  • роботи з державного метрологічного нагляду.

Кошти на виконання перелічених робіт визначаються щорічно під час формування Державного бюджету України та Програми економічного і соціального розвитку України  на  відповідний  рік  виходячи  із можливостей Державного бюджету України.

У   соціально-економічних  і  науково-технічних  програмах обов'язково  повинні  передбачатися   розділи   з   метрологічного забезпечення   та  визначатися  джерела  фінансування  робіт  щодо виконання завдань цих розділів.

 

Оплата метрологічних робіт та використання коштів отриманих за   виконання   цих   робіт  і  надання метрологічних послуг

Підприємства, організації    і    громадяни    -     суб'єкти підприємницької    діяльності   оплачують   метрологічні   роботи, пов'язані із здійсненням на госпрозрахункових засадах  всіх  видів державного  метрологічного  контролю,  визначених статтею 17 цього Закону, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кошти, отримані за виконання зазначених  метрологічних  робіт та надання метрологічних послуг, передбачених частиною 5 статті 12 цього Закону,  можуть використовуватися метрологічними центрами  і територіальними органами Держстандарту України для забезпечення їх виробничої та наукової діяльності.

 

Фінансування   діяльності   метрологічних   служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій

Метрологічні служби центральних органів виконавчої  влади, а  також  підприємств  і  організацій,  що  належать  до  сфери їх управління,  які  фінансуються  із  Державного  бюджету   України, виконують   всі   роботи,   пов'язані   із  забезпеченням  єдності вимірювань,  за рахунок  коштів  Державного  бюджету  України,  що виділяються  на  їх  утримання  на  відповідний  рік,  згідно з їх розрахунками,  а також коштів,  одержаних за надання метрологічних послуг.

Фінансування  діяльності  метрологічних  служб  всіх інших підприємств  і  організацій  проводиться  за  рахунок  коштів  цих підприємств і організацій.