Философия Аристотеля

ФІЛОСОФІЯ АРИСТОТЕЛЯ

1. Логіка Аристотеля

Логіка Аристотеля є головним чином логіка термінів, тому визначення природи поняття і відносин між поняттями були предметом його уваги. Особливо важливим для Аристотеля було з'ясування властивостей загального. У ученні Аристотеля загальне визначається як те, що відноситься до багатьом предметам через їх природу. Те, що багато в чому відноситься до істотного, дає поняття про рід. Те, що полягає у зв'язку з родом і може бути виведене з роду, є властивість. Якщо властивість за природою відрізняє цілу групу предметів роду від іншої групи, то таку властивість дає поняття про вигляд. А якщо до властивостей вигляду і роду приєднується властивість одиничного предмету, що виділяє його і що відрізняє його від всякого іншого, то таку властивість дає поняття про те, що власне належить предмету, про його власну ознаку.

Ніяке поняття не може бути, згідно Аристотелю, повністю адекватно своєму предмету. У всякому окремому предметі, окрім характеризуючої його властивості, є деякий невизначений субстрат, який показує властивість, що відрізняє цей предмет від інших. Субстрат цей сам по собі вже невизначний, не може бути виражений в понятті. Саме тому одиничний предмет не може бути вичерпаний за допомогою поняття і адекватно відображений в ньому.

Одними і тими ж властивостями можуть володіти декілька субстратів. Тому, яким би конкретним не було поняття, під нього можливо підвести, принаймні в думки, декілька предметів.

Поняття, окремо взяте, не утворює пропозиції. Але і просте з'єднання понять також ще не є мова. Для того, щоб виникла мова, необхідне виникнення вислову. Це відбувається, коли з'єднання понять містить твердження одного про інше або, навпаки, заперечення. Там, де це відбулося є на обличчя пропозиція

Аристотель класифікує пропозиції, розділяючи їх на чотири групи. одну з них складають ствердні і негативні пропозиції ( у першій поняття з'єднуються, а в другій відділяються один від одного ). Другу групу складають дійсні і помилкові пропозиції. Для логіки Аристотеля розрізнення дійсних і помилкових пропозицій фундаментальне. Дійсними пропозиціями він називає ті, в яких затверджується з'єднання понять таке, яке з'єднання їх предметів насправді. Помилковими називаються ті пропозиції, в яких або з'єднується те, що розділене насправді, або відокремлюється те, що насправді сполучене.

З'єднання обох основ класифікації пропозицій дає четверояке їх розділення на

1. ствердні істинні;

2. негативні істинні;

3. ствердні помилкові;

4. негативні помилкові.

Третя підстава для класифікації пропозицій визначається характером їх спільності. Те, що висловлюється в пропозиції може відноситися до одного предмету або їх множини. Пропозиція, в якій вислів відноситься до одного предмету, - одинична. Пропозиція, в якій вислів відноситься до всіх предметів відомого вигляду, - загальна. Пропозиція з висловом не про всіх, а про декілька предметів вигляду - приватна. Крім того, Аристотель виділяє пропозиції, звані невизначеними. Це пропозиції, в яких не ясно указується, до якої саме частині класу відноситься вислів.

Четверта підстава для класифікації пропозицій - здатність їх бути висловами про можливість, дійсність і необхідність. При розрізненні цих

1 2 3 4 5 6 7 8