Философия в Киево-Могилянской академии

Соціокультурні передумови виникнення філософії українського Просвітництва. Уявлення про філософію. Онтологічні, натурфілософські, гносеологічні погляди. Етика та політико-правові концепції.

Період від ХVІІ до ХVІІІст. був політично складним та неспокійним. Друга половина 20-х років та 40-ві роки ХVІІст. ознаменувалися новими польсько-українськими конфліктами. Наприкінці 40-х років сталося Велике повстання, очолюване Б. Хмельницьким; у 1654р. відбулася Переяславська Рада. Україна переходить під “велику царську руку”, прилучається (як автономія) до Росії. Але у 1656р. московський цар уклав мир з поляками без участі української сторони. Цей факт (як і багато інших) є свідченням про складнощі в українсько-московських відносинах. У 1660р. стався розподіл України на Правобережну та Лівобережну, кожну зі своїм гетьманом. З середини 60-х років ХVІІст. Україна стала ареною російсько-польського протистояння. До того ж в Україні виникла міжусобна боротьба. За Андрусівським миром (1667р. ) Правобережна Україна стає сферою інтересів поляків, а Лівобережна - Росії. Нарешті, наприкінці ХVІІІст. український народ остаточно втратив самобутні прояви політичного життя.

Доба Руїни, бурхливі політичні події другої половини ХVІІст. та ХVІІІ ст. ускладнювали економічний розвиток українських земель. Однак у ХVІІ - ХVІІІст. на Україні формувалася система капіталістичного господарства, буржуазні відносини. Мав місце подальший розвиток мануфактур. Мануфактури виробляли більшу частину продукції, що надходила на внутрішній ринок, і охоплювали такі галузі промисловості, як залізоробна, паперова, винокурна, скляна, селітряна, будівельних матеріалів та ін. На мануфактурах широко використовувалася наймана праця. У текстильній промисловості, у сфері виготовлення посуду, зброї виникають великі централізовані мануфактури

ХVІІІст. - період розквіту мануфактурного виробництва, що сприяло розпаду феодалізму. Розвивалися сільське господарство та промисли, пов'язані з переробкою сільськогосподарської продукції, що, в свою чергу, сприяло розвитку торгівлі. У сільському господарстві ХVІІІст. широко використовувалася праця наймитів. Формується ринок праці взагалі. Сільське ремесло поступово підпорядковується міському ремеслу. Виникали нові міста. Посилювалась диференціація міського населення (купецько-лихварська верхівка; середні та дрібні торговці, цехові майстри, заможні міщани; міська біднота).

Розвиток капіталістичних відносин вплинув на духовне життя України. Складні політичні події, розвиток економіки вимагали появи людей освічених, здатних мислити самостійно. У другій половині ХVІІст. виникає і формується Просвітництво із його центральною ідеєю про залежність суспільного прогресу, в першу чергу, від освіти, виховання, просвітництва, науки. Починається розмежування теології та філософії, розвиваються природничі науки, виникає концепція освіченого абсолютизму. Розвивається духовна культура взагалі та філософія зокрема. Просвітництво зароджувалося як синтез гуманізму та реформації, як антифеодальна ідеологія.

Ідеї Просвітництва розвивалися у Києво-Могилянській академії. Києво-Могилянська колегія (пізніше – академія) була заснована митрополитом П. Могилою у 1632р. через об'єднання Київської братської та лаврської шкіл. Проіснувала Академія до 1817р. Академія надавала своїм вихованцям можливість здобути освіту європейського рівня. Це був перший вищий учбовий заклад на Україні та у східнослов'янському світі в цілому. Майже всі видатні професори Академії навчалися у західноєвропейських університетах. Учні вивчали мови латинську, грецьку, старослов'янську, польську, німецьку, французьку, давньоєврейську, а також книжну українську. Крім цього, вивчали арифметику, геометрію, музику, поетику, риторику, теологію. Філософський курс передбачав, насамперед, вивчення логіки, фізики (натурфілософії) та метафізики. Так, курс філософії Г. Кониського складався з логіки, метафізики, фізики та етики. Курс фізики Г. Кониського складався з вивчення астрономії, хімії, мінералогії, географії, фізіології, анатомії, антропології. . . Під метафізикою розуміли умоспоглядальну науку, що з'ясовує перші

1 2 3 4 5

Похожие работы