Физическая культура и система физического воспитания в высших учебных заведениях

ЗМІСТ

ФОРМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ   

ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ УЧБОВО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В УЧБОВИХ ВІДДІЛЕННЯХ  

ЗАЛІКОВІ ВИМОГИ І ОБОВ\'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ     

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ У ВУЗІ         

ЛІТЕРАТУРА

 

 

Форми фізичного виховання студентів

Фізичне виховання у вузі проводиться впродовж всього періоду навчання студентів і здійснюється в багатообразних формах, які взаємозв\'язані, доповнюють один одного і є єдиним процесом фізичного виховання студентів.

Учбові заняття є основною формою фізичного виховання у вищих учбових закладах. Вони плануються в учбових планах по всіх спеціальностях, і їх проведення забезпечується викладачами кафедр фізичного виховання.

Самостійні заняття студентів фізичною культурою, спортом, туризмом сприяють кращому засвоєнню учбового матеріалу, дозволяють збільшити загальний час занять фізичними вправами, прискорюють процес фізичного вдосконалення, є одним з шляхів впровадження фізичної культури і спорту в побут і відпочинок студентів. У сукупності з учбовими заняттями правильно організовані самостійні заняття забезпечують оптимальну безперервність і ефективність фізичного виховання. Ці заняття можуть проводитися у позаурочний час за завданням викладачів або в секціях.

Фізичні вправи в режимі дня направлені на зміцнення здоров\'я підвищення розумової і фізичної працездатності, оздоровлення умов учбової праці, побуту і відпочинку студентів, збільшення бюджету часу на фізичне виховання.

Масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи направлені на широке залучення студентської молоді до регулярних занять фізичною культурою і спортом, на зміцнення здоров\'я, вдосконалення фізичної і спортивної підготовленості студентів. Вони організовуються у вільний від учбових занять час, у вихідні і святкові дні, в оздоровительно-спортивних таборах, під час учбових практик, табірних зборів, в студентських будівельних загонах. Ці заходи проводяться спортивним клубом вузу на основі широкої ініціативи і самодіяльності студентів, при методичному керівництві кафедри фізичного виховання і активній участі профспілкової організації вузу

Організація і зміст учбово-виховного процесу в учбових відділеннях

Основним принципом при визначенні змісту роботи в різних учбових відділеннях є диференційований підхід до учбово-виховного процесу. Його суть полягає в тому, що учбовий матеріал формується для кожного учбового відділення з урахуванням підлоги, рівня фізичного розвитку, фізичної і спортивно-технічної підготовленості студентів.

Учбово-виховний процес у відділеннях проводиться відповідно до науково-методичних основ фізичного виховання. Програмний матеріал на навчальний рік розподіляється з урахуванням кліматичних умов і учбово-спортивної бази.

Заняття організовуються по циклах, кожний з яких за своїм змістом повинен бути підготовчим до наступного циклу.

Для проведення практичних занять по фізичному вихованню на кожному курсі створюються три учбові відділення: підготовче, спортивного вдосконалення і спеціальне. Кожне відділення має особливості комплектування специфічні завдання.

Основою для вирішення цих завдань служить система організаційних форм і методів навчання. Ця система об\'єднує традиційні методичні принципи і прийоми фізичної підготовки з новітніми методами організації передачі і засвоєння матеріалу, передбачає чітку регламентацію співвідношення об\'єму і інтенсивності фізичного навантаження, послідовності навчання, чергування різних видів і форм учбової роботи.

Першим критерієм розподілу студентів по учбових відділеннях є результати їх медичного обстеження, яке проводиться на кожному курсі на початку

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные