Физика и Космология Аристотеля

Космологія Арістотеля
Вчення Арістотеля про природу, про нескінченність, простір, час, русі застосовується ним до побудови картини світу - космології. Це найслабкіша частина його світогляду. Нині, коли космічні телекамери проходять через кільця Сатурну, космологія Арістотеля народжує навіть відчуття незручності при всій знижці на його час, бо і для того часу Арістотель зовсім не був на висоті. Позиція Арістотеля в космології, увічнена його авторитетом, надовго затримала розвиток науки - аж до епохи Коперника, Бруно, Кеплера і Галілея.
Арістотель увічнив геоцентризм, визнавши, правда, кулястість Землі, кінцівку і замкнутість космосу в просторі (але не в часі), заперечення матеріальної єдності світу. У цьому він був нижчий атомістів, що відстоюють думки про нескінченність універсуму в просторі, про незліченність укладених в цьому безконечному просторі світів, про матеріальну єдність універсуму. Атомісти розвивали також космогонію, відсутню у Арістотеля. Атомісти, правда, були геоцентристами, але відносними: Земля знаходиться в центрі нашого світу, але зовсім не в центрі всіх світів, не в центрі універсуму, бо в безконечному просторі центру бути не може. Арістотель поступався і негеоцентристу Філолаю, в якого Земля разом з іншими планетами рухалася, правда не довкола Сонця, а довкола центрального вогню.
При цьому як в істині, так і в помилці Арістотель був небезпідставний. До думки про кулевидну Землі філософ прийшов як в результаті спостережень за тінню Землі під час місячних затемнень, так і на основі здійснений невірного умогляду. Арістотель учив не лише про місця тіл як кордони охоплюючі їх інших тіл, але і про природні місця тіл, завдяки чому він намагався пояснити рух важкого завжди вниз, а легені - завжди вгору. Земля знаходиться в центрі світу, тому що природне місце важкого саме там, важкого, падаючи до центру, здійснює рух за природою, а будучи піднято, важке зазнає насильницький рух

Стосовно форми Землі це означає, що, оскільки, знаходячись в центрі, Земля займає своє природне місце і не піддається жодній дії з боку сферичного Всесвіту, яка сильніше діяла б на одну сторону Землі, чим на іншу, вона має бути кулевидною. Вогонь піднімається вгору, тому що його природне місце вгорі. Отже, універсум просторово неоднорідний, простір простору ворожнеча, тіла і простір істотно зв'язані. За бажання тут можна знайти передбачення загальної теорії відносності, але схожість чисто зовнішня. Так або інакше ми вже сказали про природні місця, про рух за природою, природному, і русі проти природи, насильницькому, - це важливі моменти космології Арістотеля.
Світ складається з п'яти стихій, "елементів". Фізика Арістотеля якісна. Повторюючи загальні представлення античній натурфілософії, не приймаючи атомізм, він зводить все різноманіття речовин до землі, води, повітря і вогню, які, правда, він конструює з таких активних якостей, як холодне і тепле, і таких пасивних, як сухе і вологе. Земля - поєднання холодного з сухим, вогонь - теплого з сухим, повітря - теплого з вологим, вода - холодного з вологим. Ці чотири елементи переходять один в одного, але не як попало, а лише завдяки наявності однієї загальної якості. Тому вогонь безпосередньо у воду перейти не може, він може це зробити лише через повітря або землю.
Чотири елементи існують лише на підмісячному світі - світі постійної мінливості. Там ми знаходимо всі види руху:

1 2 3 4 5