Физики Украины

позбавлення волі. А вже через рік заслання направили працювати інженером-конструктором із залізобетону в проектне бюро №14 ППОДПУ при “Кузбасбуді” в Новосибірську. Навесні 1932 року за особистим клопотанням наркома важкої промисловості Серго Орджонікідзе невинного Юрія Кондратюка звільнили. Спочатку працює інженером у крайовій конторі “Союз борошно”, а згодом Головенерго Вищої Ради народного господарства запрошує його взяти участь у конкурсі проектів потужної вітроелектростанції в Криму на горі Ай-Петрі.

Та унікальний проект Кримської ВЕС законсервували.

Коли почалася Велика Вітчизняна війна Юрій Кондратюк вступає добровольцем у народне ополчення. Він воював Червоноармійцем роти зв’язку 3 жовтня 1942 р. під час бою біля села Борсуків Калузької області Юрій Кондратюк пішов шукати розрив телефонного кабелю і з того завдання він не повернувся.

Є довідка Генерального прокурора (16. 03. 1970 р. ) про те, що Юрій Кондратюк загинув на фронті в лавах народного ополчення в 1942 році. Проте документів, які підтвердили б факт загибелі, немає.

Велике значення також має проект Юрія Кондратюка римської РЕС. Він був видатним творінням часу, а розроблений ним проект вежі цієї станції ліг в основу будівництва Останківської телевежі.

Контратюк прожив лише 55 років. Проте це коротке життя було таке яскраве, що дослідники порівнюють його зі сліпучим метеоритом, який промайнув на небосхилі, а інші кажуть: “Ні!” Доля Юрія Кондратюка швидше схожа на далеку згаслу зірку, світло від якої і сьогодні йде до людей”.  

6. ВИЗНАЧНИЙ ФІЗИК МИКОЛА ПИЛЬЧИКОВ

Людиною дивовижного обдарування, ученим з над­звичайним талантом новато­ра, в доробку якого десятки відкриттів і винаходів світово­го значення, був Микола Пильчиков (1857-1908).

На­родився в М. Полтаві, в родині подвижника національного руху Дмитра Пильчикова

Його талант проявився дуже рано. Уже в гімназії він захоп­лено займався експеримен­тами в галузі фізики, хімії, техніки. Ще на II курсі фізико-хімічного відділення Хар­ківського університету винай­шов електричний фонограф, випередивши на кілька деся­тиріч зарубіжних учених. Зок­рема Т. Едісона, фонограф якого був механічним. За своє коротке життя він напи­сав 18 наукових праць, роз­робив 9 фізичних і фізико-хімічних приладів, з яких реф­лектометр для рідин був виз­наний у всьому світі, розро­бив ефективний оптично-гальванічний метод вивчення процесів електролізу. Буду­чи ординарним професором Харківського університету, Пильчиков створив метроло­гічну станцію, де проводив практичні заняття та власні дослідження. Там він започаткував ряд нових методів дослідження і створив ряд і цінних приладів світового значення (інклінатор, однонитковий сейсмограф та перший у світі викорис­тав Х-промені для просвічування й діагностики захворювань, відкрив явище фотогальванографії винайшов спосіб керування різними механізмами і пристроями по радіо. У 1899 — 1900 рр. М. Пильчиков уперше здійс­нив експериментальні дослідження з радіоактивності, чим започаткував нову галузь науки — ядерну фізику. Пиль­чиков сконструював так зва­ний радіопротектор для захи­сту радіопередач від пере­хоплення. Під його керівництвом почалися дослідження в галузі радіофізики та кріоген­ної фізики.

М. Пильчиков завжди був непримиренним до націо­нального гніту, брав участь у визвольному русі в Полтаві, був членом таємного товари­ства «Унія». Все своє життя він боровся за піднесення рідної мови, рідної науки, за що заз­нав переслідувань і цькувань. Доведений до відчаю, 19. 06. 1908 р. пострілом у сер­це обірвав своє життя. Так видатний учений із

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы