Форматирование гибких дисков в Windows

Форматування дисків.  Накопичувачі на магнитних дисках (гнучкі, жорсткі) перед використанням повинні бути проформатовані. Для форматування дисків використовується стандартна програма Windows, яку можна завантажити з контекстного меню відповідного пристрою (рис. 4. 1).

 

Рис. 4. 1. Виклик програми форматування FLOPPY-диска 

За допомогою цієї програми можна форматувати будь-які диски за винятком диска, з якого була завантажена система (диск С:). Для форматування диска С: необхідно завантажити систему з дискети.  

Форматувати можна як нові диски, так і ті, які вже використовувалися. Під час форматування вся інформація, що зберігалася на диску, вилучається.  

Після завантаження програми форматування на екрані з’явля ється вікно (рис. 4. 2), в якому треба задати параметри.

 

Рис. 4. 2. Вікно програми форматування

Якщо диск новий, його, як правило, необхідно повністю форматувати. Якщо диск раніше вже був проформатований, тоді можна виконати швидке форматування. У цьому випадку область фізичного розміщення файлів не змінюється, очищується лише та частина диска, що містить його зміст. Тоді, якщо диск був проформатований випадково, можна поновити файли цього диска, але до копіювання на нього інших файлів.

Повне форматування диска застосовується, якщо на ньому з’явилися пошкоджені сектори. Ця процедура дуже часто дозволяє поновити працездатність диска, але ємність його стає меншою через рахунок вилучення з користування пошкоджених секторів

Під час форматування диска його можна зробити системним, що надалі дозволить завантажувати з нього комп’ютер. Під час завантаження з системного диска, створеного засобами Windows, графічна оболонка не завантажується і описана раніше команда недоступна. Форматування диска можна виконати за допомогою DOS-утіліти FORMAT, яка може мати декілька варіантів параметрів.

Для форматування гнучких і жорстких дисків використовується команда format. Вона має наступний синтаксис:

 

format[. exe] диск [/FS :файлова|_система] [/V :мітка|] [/Q] [/A :розмір|] [/C] [/X]

format[. exe] диск [/V :мітка|] [/Q] [/F :розмір|]

format[. exe] диск [/V :мітка|] [/Q] [/T :цилиндры| /N :сектора|]

format[. exe] диск [/V :мітка|] [/Q] [/1] [/4] [/8]

Опис ключів команди format :

Ключ

Опис

диск

Задає диск (з двокрапкою), що форматується, або точку підключення диска. Допустима вказівка мітки тому.

//FS :файлова|_система

Задає файлову систему, під яку має відформатувати диск. Допустимі значення: NTFS, FAT і FAT32.

//V :мітка|

Задає мітку тому.

//Q

Задає режим швидкого форматування диска. При швидкому форматуванні відбувається тільки ініціалізація заголовка диска і його системних областей. Фізичного видалення даних з диска не здійснюється.

//A :розмір|

Задає розмір кластера, відмінний від рекомендованого для диска за умовчанням. Усі файлові системи підтримують наступні розміри кластерів : 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K байт. Крім того, при розмірі сектора диска, що перевищує 512 байт, файлові системи FAT і FAT32 підтримують розміри кластера 128 і 256 Кбайт.

 

Зверніть увагу, що при виборі розміру кластера для систем FAT і FAT32, Ви повинні дотримувати наступні умови: для FAT кількість кластерів на диску має бути менше або рівне 65526; для FAT32 кількість кластерів має бути менше 268 435 446, але більше 65526 (передбачається, що при кількості кластерів менше 65526, використовується файлова система FAT).

 

Крім того, файлова система NTFS не підтримує стискування файлів і тек при розмірі кластера більше 4096 байт.

//C

Включає режим стискування файлів і тек на диску. Стискування може бути включене тільки для NTFS дисків.

//X

Виробляє логічне

1 2