Формулы в текстовом редакторе

Утворення формули

Формулу в редакторі формул можна утвории за допомогою вибору шаблонів та символів на панелі інструментів та введення чисел та змінних у відведені для цього місця. При утворенні формул розмір шрифтів, інтервали та формати автоматично регулюються.

1.   Виконайте одну з наступних дій:

·   Виберіть шаблон із нижнього ряду панелі інструментів і заповніть поля.

·   Виберіть символ із верхнього ряду панелі інструментів.

·   Уведіть потрібний текст.

2.   Після утворення формули встановіть покажчик зовні вікна формули та натисніть кнопку миші для повернення в документ.

 

Видалення елементів із формули

Для видалення елементів формули використовуйте одну з наступних дій.

Для видалення символу або літери ліворуч (праворуч) від курсору - натисніть клавішу BACKSPACE (DEL).

Для видалення умісту поля

1.   Виділіть уміст поля.

2.   Натисніть клавішу DEL.

Деякі поля можна видалити лише разом із шаблонами, що містять їх. Наприклад, не можна видалити підінтегральний вираз, не видаливши сам інтеграл.

Видалення поля

1.   Якщо поле не порожнє, слід спочатку видалити його уміст.

2.   Виділіть поле.

3.   Виберіть команду «Удалить» у меню «Правка».

Видалення шаблону

1.   Виділіть символ шаблону та його поля.

2.   Натисніть клавішу DEL.

Видалення виділеного фрагменту

Зробіть одну з наступних дій:

·   Натисніть клавішу DEL.

·   Виберіть команду «Удалить» у меню «Правка».

·   Почніть уведення нових символів зверху виділеного фрагменту.

Відміна видалення

Зразу ж після видалення елемента виберіть команду «Отменить ввод» у меню «Правка».

 

Зміна формули

1.   Установіть покажчик на формулу та двічі натисніть кнопку миші

На екрані з’явиться панель інструментів редактора формул, крім того рядок меню застосування буде тимчасово замінений рядком меню редактора формул.

2.   Внесіть необхідні зміни. Можна добавити, змінити або видалити елементи формули. Також можна змінити розмір, стиль або форматування тексту або змінити інтервали та розташування елементів.

3.   Після закінчення роботи встановіть покажчик зовні вікна формули та натисніть кнопку миші для повернення в документ.

 

Вставка символів та шаблонів у формулу

Символом називається знак типу логічних символів, символів теорії множин та грецьких літер. Шаблонами називаються символи, що містять у собі декілька порожніх полів, наприклад, інтеграл або знак квадратного кореня. Для утворення дробів, інтегралів, сум і тому подібного вставте відповідний шаблон у формулу та заповніть поля.

 

Введення тексту в формулу

Для написання коротких нематематичних фраз типу «для всіх» у виразі вигляду

|xn-x0|

використовуйте режим стилю «Текст». В цьому режимі символи алфавіту відформатовані як звичайний текст і можна використовувати клавішу ПРОПУСК для утворення інтервалів між словами.

1.   Установіть курсор туди, звідки слід почати введення тексту.

2.   Виконайте одну з наступних дій:

·   Виберіть команду «Текст» у меню «Стиль».

·   Натисніть клавіші CTRL+SHIFT+E.

3.   Введіть текст.

4.   Для повернення до стилю «Математичний» виконайте одну з таких дій:

·   Виберіть команду «Математический» у меню «Стиль».

·   Натисніть клавіші CTRL+SHIFT+=.

Зміна розмірів елементів формул

Розміри елементів формули

В редакторі формул розмір символу залежить від його функції в формулі, наприклад, від того, чи є символ нижнім індексом або символом експоненти.

Кожному полю в формулі відповідає деякий розмір. При введенні в поле символу він приймає розмір поля. При вставці в шаблон поля іншого шаблону розмір тексту нового шаблону залежить від розміру тексту в полі, в яке був вставлений шаблон.

 

Стандартні типи розмірів елементів формули

Кожному символу присвоєний один із п’яти типів розміру.

«Обычный». Присвоюється звичайним символам у більшості полів.

«Крупный индекс». Використовується для верхніх та нижніх індексів, які відносяться до символів звичайного розміру. Також використовується для границь в

1 2

Похожие работы